Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hộiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội2 Câu hỏi của bạn về quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội3 Câu trả lời của luật sư về quy định về nội […]

Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội
Đánh giá bài viết

Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Câu hỏi của bạn về quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội trong công tác đào đạo công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội?

Câu trả lời của luật sư về quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

2. Nội dung tư vấn về quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

    Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm bảo hiểm xã hội. Quy chế này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     2.1 Chế độ đào tạo bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Điều 5 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy định về chế độ đào tạo bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

“1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, hội nhập quốc tế.”

     Nhằm mục đích trang bị kiến thức về lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học; hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ về lý luận chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác. Như vậy, công chức, viên chức bảo hiểm xã hội sẽ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, hôi nhập quốc tế.

Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     2.2 Nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Điều 6 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy định về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

     Thứ nhất: Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

  • Lý luận chính trị;
  • Quản lý hành chính nhà nước;
  • Đào tạo trình độ sau đại học bao gồm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên;
  • Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành;
  • Tin học, ngoại ngữ.

     Thứ hai: Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

  • Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); mô hình và kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; quản lý tài chính;
  • Hành chính công, dịch vụ công; hệ thống tổ chức và phát triển nguồn nhân lực;
  • Đào tạo trình độ sau đại học;
  • Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

     Thứ ba: Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác do Ban Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH và các đơn vị liên quan thực hiện theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung