Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hộiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội2 Câu hỏi của bạn về quy định về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội3 Câu trả lời của luật sư về quy định về nguyên […]

Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội
Đánh giá bài viết

Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Câu hỏi của bạn về quy định về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

2. Nội dung tư vấn về quy định về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy chế quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể:

     2.1 Mục tiêu bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Điều 3 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy định mục tiêu bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

“Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức về lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học; hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ về lý luận chính trị, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác.”

    Như vậy, việc bồi dưỡng công chức ngành bảo hiểm xã hội nhằm mục đích cung cấp thêm kiến thức về mặt lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ,… và các kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ để xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội có trình độ cả về mặt lý luận lẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     2.2 Nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội

     Điều 4 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 quy định nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội như sau:

     Thứ nhất: Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện trong toàn Ngành, có sự phân cấp cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (viết tắt là BHXH Việt Nam).

     Thứ hai: Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm; yêu cầu quản lý theo tiêu chuẩn của từng chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn của ngạch công chức, ngạch viên chức; quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

      Thứ ba: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển chung của Ngành và nhu cầu cần thiết của các nội dung nghiệp vụ, công việc phù hợp với loại hình đào tạo.

      Thứ tư: Nâng cao tính chủ động của cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

      Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc bồi dưỡng công chức bảo hiểm xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung