Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên là bao nhiêu?

Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên là bao nhiêu? quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở [...]

DIỆN TÍCH ĐƯỢC TÁCH THỬA Ở HƯNG YÊN LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Hưng Yên

Nội dung kiến thức:

 1. Điều kiện được phép tách thửa ở Hưng Yên

      Khoản 1 Điều 8 quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Hưng Yên

      “1. Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

      a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

      b) Diện tích các thửa đất ở sau khi tách thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 9 Quy định này trừ trường hợp thửa đất còn lại sau khi người sử dụng đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo các Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;”

     Theo quy định của pháp luật điều kiện được phép tách thửa ở Hưng yên là:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Diện tích sau khi tách thửa phải đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Hưng Yên

     2. Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên

     Điều 9 quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Hưng Yên quy định:

     “1. Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

     2. Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

     Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

     Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét).”

     Theo quy định của pháp luật, trường hợp cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất muốn được tách thửa thì diện tích được phép tách thửa ở Hưng Yên là:

 • Đối với đất ở tại đô thị thì diện tích tách thửa không nhỏ hơn 30 m2, mặt cạnh đường là 3m, chiều sâu là 5m
 • Đối với đất ở tại nông thôn vùng ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tách thửa không nhỏ hơn 40 m2, kích thước mặt đường tối thiểu là 4m, chiều sâu là 8m
 • Đối với đất ở tại nông thôn ở các vùng còn lại thì diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50 m2, kích thước mặt đường tối thiểu là 4m, chiều sâu là 10m
  Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên

  Diện tích được tách thửa ở Hưng Yên

      3. Các trường hợp không được phép tách thửa ở Hưng Yên

      Khoản 2 Điều 8 quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được tách thửa ở Hưng Yên quy định:

     “2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:

      a) Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

      b) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      c) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

      Theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp sau thì hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không được phép tách thửa:

 • Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 • Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     4. Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu 

     Khoản 4 Điều 8 quyết định 18/2014/QĐ-UBND hạn mức giao, công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Hưng Yên quy định:

     “4. Quy định về diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa không áp dụng đối với các trường hợp sau:

     a) Thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

     b) Thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; văn bản công nhận kết quả hòa giải thành về đất đai.

     c) Thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành;

     d) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.”

     Theo quy định của pháp luật, các trường hợp sau đây, người sử dụng đất muốn tách thửa mà không đủ điều kiện về diện tích được tách thửa ở Hưng Yên thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Thửa đất còn lại do nhà nước thu hồi 1 phần
 • Kết quả của việc giải quyết tranh chấp đất đai
 • Thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc quyết định thi hành án
 • Đất hiến tặng cho Nhà nước, cá nhân nhằm mục đích xây dựng tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích được tách thửa ở Hưng Yên là bao nhiêu Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: