Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc ?

Kiến thức của bạn: Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc. Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao [...]

DIỆN TÍCH BAO NHIÊU ĐƯỢC TÁCH THỬA Ở VĨNH PHÚC

Kiến thức của bạn:

  • Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc 

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao đất ở Vĩnh Phúc

Nội dung kiến thức về diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc:

1. Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc

     Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao đất ở Vĩnh Phúc quy định:

     “1. Diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu trên địa bàn tỉnh là ba mươi (30) mét vuông.

     2. Điều kiện chia, tách thửa đất ở:

     Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển nhượng, tặng cho, chia tách thửa đất ở để hình thành thửa mới mà không có sự nhập thửa giữa các thành viên trong hộ gia đình, hoặc giữa những hộ gia đình, cá nhân với nhau thì diện tích thửa đất mới hình thành sau khi chia tách phải đảm bảo các điều kiện sau:

     a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ ba (03) mét trở lên và diện tích không nhỏ hơn ba mươi (30) mét vuông;

     b) Trường hợp khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng để xây dựng nhà ở phải đảm bảo đủ điều kiện tại Khoản 1 Điều này;

      c) Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quy chế quản lý hoạt động xây dựng hay quy chế quản lý quy hoạch thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt;

      d) Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.”

     Theo quy định của pháp luật: điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân, đang sử dụng đất tại Vĩnh Phúc được phép tách thửa như sau:

  • Diện tích không nhỏ hơn 30 m2, chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;
  • Trường hợp khi tách thửa có hình thành đường giao thông thì mặt cắt ngang của đường không nhỏ hơn 1,5m;
  • Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết đó.
Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc

Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc

2. Các trường hợp không được tách thửa ở Vĩnh Phúc

     Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao đất ở Vĩnh Phúc quy định:

     “4. Các trường hợp không được phép tách thửa đất ở:

     a) Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

     b) Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.”

      Theo quy định của pháp luật, các trường hợp người sử dụng đất không được phép tách thửa ở Vĩnh Phúc là:

  • Thửa đất đã có thông báo thu hồi
  • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Thửa đất không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

    Ngoài ra, đối với trường hợp người sử dụng đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được xét cấp Giấy chứng nhận theo diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu theo Quyết định này.

     Bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Vĩnh Phúc Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: