Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ theo quy định pháp luật

Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ. Quyết định 12/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư vật kiến trúc cây cối thu hồi đất Phú Thọ [...]

DIỆN TÍCH BAO NHIÊU ĐƯỢC TÁCH THỬA Ở PHÚ THỌ

Kiến thức của bạn:

  • Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 12/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư vật kiến trúc cây cối thu hồi đất Phú Thọ

Nội dung kiến thức về diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ: 

1. Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ 

     Điều 6 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư vật kiến trúc cây cối thu hồi đất Phú Thọ quy định: 

     “1. Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 (năm mươi) mét vuông.

      2. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này đồng thời với việc xin được hợp các thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới.

      3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này do tách thửa từ trước ngày 13/6/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành) được xem xét cấp Giấy chứng nhận.”

     Theo quy định của pháp luật, cá nhân, hộ gia đình, … phải đáp ứng các điều kiện sau đây thì đước phép tách thửa ở Phú Thọ:

  • Diện tích tối thiểu là 50 m2;
  • Trường hợp diện tích tách thửa nhỏ hơn 50 m2 thì phải hợp với thửa đất liền kề để được thửa đất mới lớn hơn 50 m2 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trường hợp diện tích tách thửa nhỏ hơn 50 m2 nhưng hình thành từ việc tách thửa trước 13/06/2007 thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải hợp với thửa đất liền kề.
Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ

Diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ

2. Các trường hợp không được phép tách thửa ở Phú Thọ

     Theo quy định của pháp luật thì các trường hợp sau người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không được phép tách thửa:

  • Diện tích tách thửa nhỏ hơn 50 m2 
  • Đất đã có quyết định thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
  • Đất đang có tranh chấp

      Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích bao nhiêu được tách thửa ở Phú Thọ. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: