Nhà nước cấp đất cho thương binh là tài sản chung hay riêng trong hôn nhân?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì đất cấp cho thương binh là tài sản chung hay riêng?

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Tôi là thương binh nặng mất 81% sức khỏe (cụt chân + sọ não), tôi lấy vợ năm 1984. Cuối năm 1984 tôi được nhà nước cấp cho tôi 1 thửa đất theo diện người có công với cách mạng (thương binh). Vậy tôi muốn hỏi là nếu ly hôn thì theo Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 thì thửa đất này có là tài sản riêng của tôi không. Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đất tặng cho thương binh là tài sản chung hay riêng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đất tặng cho thương binh là tài sản chung hay riêng như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Đất cấp thương binh được hiểu như thế nào?

     Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp được quy định trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

     Pháp luật hiện nay luôn tạo điều kiện cho những người có công với cách mạng, vừa để khuyến khích và công nhận những đóng góp của họ cho đất nước vừa tạo điều kiện để họ phát triển kinh tế, bù đắp những thương tổn và mất mát nếu họ phải gánh chịu. 

     Những chính sách dành riêng cho thương binh và những đối tượng ấy được quy định trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, phục hồi sức khỏe, ưu tiên trong  đào tạo việc làm, ưu tiên giao hoặc thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất

     Một trong những chính sách quan trọng mà thương binh được hưởng đó là được ưu tiên để giao hoặc thuê đất. 

     Việc thương binh được giao đất tuy không còn xa lạ song vẫn có rất nhiều những thắc mắc về pháp lý liên quan đến vấn đề xác định rằng đất tặng cho thương binh là tài sản riêng hay tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

2. Cách xác định tài sản chung và riêng của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

     Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì kể từ thời điểm đăng ký kết hôn, vợ và chồng đã cùng nhau xác lập một mối quan hệ gắn kết, cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất. Bởi vậy mà tài sản được tạo ra trong thời kỳ này sẽ được xác lập theo chế độ sở hữu chung hợp nhất. 

     Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

     Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc vợ chồng không thể có quyền đối với tài sản riêng. Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình có quy định như sau về tài sản riêng:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

    Như vậy, không phải mọi tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân thì đều được xác định là tài sản chung, muốn biết nó là tài sản chung hay tài sản riêng thì phải căn cứ dựa vào nguồn gốc hình thành nên tài sản đó. 

     Một tài sản riêng chỉ được coi là tài sản chung khi vợ hoặc chồng đồng ý nhập nó vào tài sản chung, còn thông thường thì mọi quyền chiếm hữu, định đoạt và sử dụng tài sản ấy vẫn thuộc về riêng vợ hoặc riêng chồng.

     Việc xác định một tài sản là chung hay riêng cần căn cứ vào nhiều yếu tố và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong việc giải quyết những tranh chấp liên quan đến hôn nhân như ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn.

3. Đất cấp cho thương binh là tài sản chung hay riêng?

     Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì bạn là thương binh nặng, được Nhà nước giao cho một thửa đất theo diện người có công với cách mạng. 

     Trong trường hợp này, để xác định đất cấp cho thương binh là tài sản riêng của chồng hay tài sản chung của cả hai, trước hết cần xem xét quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, vấn đề này còn được quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 11. Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật

1. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

2. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

3. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

     Như vậy, ngoài cách xác định theo Luật Hôn nhân và gia đình như trên thì hiện nay pháp luật còn có quy định cụ thể về một số loại tài sản được xác định là tài sản riêng trong thời kì hôn nhân. 

     Thửa đất của bạn được nhận theo chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng nên theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì thửa đất đó sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn. 

     Ngoài ra, khoản 1.1 Điều 1 Mục III Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng có hướng dẫn như sau:

1. Tài sản được nhà nước cấp cho người có công với cách mạng

1.1. Trường hợp người có công với cách mạng được nhận tài sản trong thời kỳ hôn nhân khi họ còn sống thì tài sản được coi là tài sản riêng của người đó, trừ trường hợp họ đã nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Khi họ chết thì tài sản đó để lại cho các thừa kế của họ.

1.2. Trường hợp sau khi người có công với cách mạng đã chết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyết định cho họ được hưởng tài sản theo quy định của pháp luật thì tài sản đó là di sản để lại cho các thừa kế của họ.

     Căn cứ những quy định trên, chúng tôi xin đưa ra kết luận: Đất cấp cho thương binh là tài sản riêng của chồng. Cụ thể hơn trong trường hợp này, chỉ cần bạn chưa làm thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng thì quyền sử dụng thửa đất đó vẫn là tài sản riêng của bạn.

     KẾT LUẬN: Xét về bản chất, những ưu đãi và trợ cấp dành cho thương binh được chi trả dựa trên những đóng góp và cống hiến của họ đối với cách mạng. Bởi vậy mà việc xác định các ưu đãi đó, cụ thể hơn là đất tặng cho thương binh là tài sản riêng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của pháp luật.

4. Tình huống tham khảo về: Trợ cấp thai sản là tài sản chung hay riêng của vợ

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Theo tôi được biết thì tài sản có được khi hai vợ chồng vẫn còn sống với nhau được coi là tài sản chung. Thế nhưng đối với trường hợp tiền thai sản thì sẽ được xác định là tài sản chung hay tài sản riêng. Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

     Như thông tin đã cung cấp ở phía trên, tuy tài sản của vợ chồng được xác định theo chế độ sở hữu chung hợp nhất nhưng không đồng nghĩa với việc pháp luật phủ nhận quyền có tài sản riêng của mỗi cá nhân, hay là quy tất cả tài sản trong thời kỳ này về tài sản chung. 

     Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản là chế độ dành riêng cho lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ đang sinh con. Để nhận được trợ cấp thai sản thì người lao động còn phải đáp ứng một số điều kiện liên quan đến đối tượng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời chế độ này cũng không thể chuyển giao cho người khác. 

     Bởi vậy có thể xác định trợ cấp thai sản là tài sản gắn liền với thân nhân của người được nhận, phục vụ nhu cầu thiết yếu của lao động nữ trong thời gian thai sản.

     Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình thì đây sẽ là tài sản riêng của lao động nữ.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đất tặng cho thương binh là tài sản chung riêng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đất tặng cho thương binh là tài sản riêng như thủ tục cấp giấy chứng nhận, có được hợp nhất thành tài sản chung hay không, phân chia di sản… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về đất tặng cho thương binh là tài sản riêng tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh