Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản theo quy định pháp luật

Em sinh con ngày 22/12/2016. em đóng bảo hiểm theo 2 mức từ T5 - T8/2016 là 1.989.000 từ T9- T12/2016. Vậy cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản [..]

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản theo quy định pháp luật

Câu hỏi của bạn:

     Em sinh con ngày 22/12/2016. 6 tháng liền kề trước sinh em đóng bảo hiểm theo 2 mức từ T5 – T8/2016 là 1.989.000 từ T9- T12/2016 là 2.340.000. Vậy cho em hỏi trợ cấp thai sản của em sẽ được tính như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Nghị quyết 27/2017/QH14 dự toán ngân sách nhà nước quy định mức lương cơ sở

Nội dung tư vấn về cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản

    1. Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản 

     Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản như sau:

     “1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

      a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

      Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

       “1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

        b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này“.

     Theo quy định pháp luật, mức hưởng trợ cấp thai sản một tháng = 100% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản.

     Như thông tin bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 05/2016 đến tháng 12/2016, tới ngày 22/12/2016 bạn nghỉ sinh con. Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được khoảng 08 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Như vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Và mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ được tính bằng 6 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.

     Cụ thể, cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản của bạn như sau:

     Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn là: (1.989.000x 2 + 2.340.000 x 4) /6 = 2.223.000 đồng

     Mức hưởng trợ cấp thai sản của bạn = 2.223.000 x 6 = 13.338.000 đồng

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản

     2. Cách tính mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

     Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con:

    “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

    Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

    Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết 27/2017/QH14 dự toán ngân sách nhà nước quy định mức lương cơ sở là:

   “10. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.”

     Theo quy định pháp luật, khi người lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì ngoài mức hưởng trợ cấp thai sản người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở.

     Như vậy, ngoài khoản trợ cấp thai sản bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Cụ thể mức trợ cấp 1 lần khi sinh con của bạn = 2 X 1.300.00 = 2.600.000 đồng

     Tổng cộng số tiền bạn được nhận khi nghỉ sinh con = 13.338.000 + 2.600.000 = 15.938.000 đồng.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo