Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục, Em đóng bảo hiểm ở công ty đầu tiên em bắt đầu làm việc từ tháng 12/2016 tới tháng 01/2017 [..]

THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG LIÊN TỤC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG?

 

Câu hỏi của bạn:

     Xin chào luật sư! Tôi có câu hỏi về thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục muốn nhờ luật sư tư vấn: Em đóng bảo hiểm ở công ty đầu tiên em bắt đầu làm việc từ tháng 12/2016 tới tháng 01/2017 (tổng 2 tháng) em nghỉ việc và tháng 05/2017 em bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội ở 1 công ty khác được 2 tháng, nay em sang công ty khác tháng 9 này em bắt đầu đóng bảo hiểm tại 1 công ty khác nữa mà tính tới cuối tháng 12 dương này em sẽ sinh em bé. Vậy em có được hưởng bảo hiểm xã hội (chế độ thai sản) không ạ? Mong luật sư giúp đỡ!

Câu trả lời của luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung tư vấn về thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục

    1. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?

    Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

    “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a. Lao động nữ mang thai.

     b. Lao động nữ sinh con;

     c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

     d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

     đ. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

     e. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

     2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhân nuôi con nuôi.”

     Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định cách tính 12 tháng trước khi sinh con như sau:

     “1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

     a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

     Dựa vào quy định trên thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh không cần phải liên tục. 

     Trường hợp thứ nhất: Bạn dự kiến sinh con vào cuối tháng 12 mà tháng 12 bạn vẫn được công ty đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017. Trong thời gian này bạn đóng bảo hiểm xã hội: tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12/2017, tổng là 7 tháng. Như vậy, trong trường hợp này bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

    Trường hợp hai: Nếu tháng 12 bạn không được công ty đóng bảo hiểm xã hội thì 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/ 2017. Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn tham gia bảo hiểm xã hội tháng 12/2016, tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10, tháng 11/2017, tổng là 7 tháng. Như vậy, trong trường hợp này bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục

      2. Mức hưởng trợ cấp thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội không liên tục

      Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

     “1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

      Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

      Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

     “a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5, và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương hàng tháng của các tháng đã đóng BHXH.”

      Theo đó, bạn được hưởng mức trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi với mức trợ cấp cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo