Hồ sơ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động theo quy định

Ba tôi làm việc trong hầm mỏ hơn 20 năm. Ba tôi có được nghỉ hưu sớm không? Chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như thế nào?....

NGHỈ HƯU SỚM DO SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Câu hỏi của bạn về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động:

     Luật sư cho tôi hỏi: Ba tôi làm việc trong môi trường hầm mỏ tính đến nay cũng hơn 20 năm (từ năm 2000 đến nay) bây giờ ba tôi có biểu hiện suy giảm khả năng lao động, khó khăn trong hoạt động hàng ngày. Cho hỏi trong trường hợp này ba tôi có được nghỉ hưu sớm không? Chế độ nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như thế nào? Có bị thiệt thòi gì hơn so với nghỉ đúng tuổi không? Hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư! Chúc luật sư và công ty có một ngày làm việc hiệu quả!

Câu trả lời của Luật sư về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động như sau:

1. Căn cứ pháp lý về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động:

2. Nội dung tư vấn về nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động:

     Trường hợp của ba bạn như nêu trên, nếu muốn được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức độ suy giảm sức khỏe của ba bạn và đáp ứng đủ các điều kiện để được nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động trong nghề nghiệp này. Hơn nữa cần căn cứ xem nghề nghiệp của ba bạn có thuộc danh mục được hưởng chế độ này hay không. Bạn không nói rõ ba của bạn hiện nay bao nhiêu tuổi nên chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể các trường hợp được đủ điều kiện đối với lao động nam. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết dưới đây như sau:

2.1, Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

     Căn cứ Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời với nam Điều kiện về tuổi đời với nữ
 2016 Đủ 51 tuổi  Đủ 46 tuổi
 2017  Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi
 2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi
  2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

https://luattoanquoc.com/quy-dinh-phap-luat-ve-nghi-huu-do-suy-giam-kha-nang-lao-dong-hien-nay/

Nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động

     Bạn không nêu rõ ba bạn hiện nay bao nhiêu tuổi nên nếu ba bạn hiện nay đủ 50 tuổi thì phải có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trường hợp ba bạn từ đủ 55 tuổi trở lên thì mức suy giảm khả năng lao động sẽ trong khoảng từ 61% đến 80% thì sẽ đáp ứng được điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Nếu ba bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì mới đủ điều kiện để hưởng trong trường hợp này. Ngoài ra, nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì ba bạn vẫn chưa thuộc trường hợp được nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

2.2, Hồ sơ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

     Hồ sơ hưởng lương hưu được quy định tại 1.2.2 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2018 và tại Luật Bảo hiểm xã hội. Tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.

2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù;

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.

     Tại Quyết định 166/QĐ-BHXH có quy định như sau:

1.2.2. Đối với hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng: Hồ sơ theo quy định tại Điều 108, Điều 113, khoản 1 Điều 116, khoản 1 và 8 Điều 123 Luật BHXH; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP; Điều 25 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP, gồm:

a) Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

a1) Sổ BHXH.

a2) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

a3) Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

a4) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

b) Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích).

b1) Sổ BHXH.

b2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

b3) Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b4) Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).

b5) Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

b6) Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.

b7) Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

b8) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

b9) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

с) Đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

c1) Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính); trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm Đơn đề nghị 14-HSB nêu rõ lý do bị mất.

c2) Hồ sơ như quy định tại nội dung b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9 thuộc b tiết này.

https://luattoanquoc.com/quy-dinh-phap-luat-ve-nghi-huu-do-suy-giam-kha-nang-lao-dong-hien-nay/

Nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động

     Như vậy để được nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động thì ba bạn phải có đủ các hồ sơ giấy tờ trên.  Đối với trường hợp của ba bạn là Sổ BHXH, đơn đề nghị theo mẫu và biên bản giám định sức khỏe do Hội đồng giám định y khoa cấp. Trong đó, nhất thiết phải có biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp của ba bạn là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị/ cơ quan. Khi đó hoàn tất thủ tục thì có thể mang đến nộp tại cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết chế độ. Về cơ quan có trách nhiệm giải quyết trường hợp của ba bạn sẽ được chúng tôi trình bày phần dưới đây.

2.3, Nơi nhận hồ sơ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

     Tại Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy, theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết vấn đề này là cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bố bạn cư trú (thường trú hoặc tạm trú). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bố bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động thì bố bạn phải chuẩn bị hồ sơ và nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận huyện nơi cư trú. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người được hưởng lương hưu thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bố bạn, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Kết luận tư vấn:

     Trong trường hợp bố bạn làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm và có mức độ suy giảm khả năng lao động đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật như đã nêu trên, cùng với độ tuổi đáp ứng đủ thì bố bạn sẽ được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Tối đa là trong vòng 50 ngày kể từ ngày bố bạn nộp đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả chế độ cho bố bạn.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                     Chuyên viên: Thu Trang