Tư vấn luật lao động

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Long Biên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Long Biên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Long Biên Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Long Biên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Long Biên như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần    Căn cứ theo điều 60 Luật bảo hiểm xã hội một lần và điều 8 Nghị

Xem tiếp »

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

THỦ TỤC CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 2012; Luật

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Tân Bình theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Tân Bình theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Tân Bình Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi lý lịch tư pháp là gì, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lý lịch tư pháp là gì như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; 1. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ở Tân Bình       Căn cứ vào Điều 109 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 hồ sơ gồm:       Thứ nhất: Sổ bảo

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức

Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức

THỦ TỤC CHUYỂN NƠI CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 2012; Luật cán bộ

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Cầu Giấy theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Cầu Giấy theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Cầu Giấy Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Cầu Giấy, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Cầu Giấy như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần    Căn cứ theo điều 60 Luật bảo hiểm xã hội một lần và Điều 8 Nghị

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng thử việc

Tải mẫu hợp đồng thử việc

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC 1. Mẫu hợp đồng thử việc được quy định tại đâu?      Hiện nay, tại bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về mẫu hợp đồng thử việc. Đa số các mẫu hợp đồng thử việc được sử dụng hiện hành đều do bên người sử dụng lao động tự soạn thảo sao cho phù hợp với tình hình sử dụng lao động thực tế của doanh nghiệp mình.      Dưới đây, công ty Luật Toàn

Xem tiếp »

Tải thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung

Tải thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Hiệu lực của Thông tư 04/2005/TT-BNV      Thông tư 04/2005/TT-BNV về phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành ngày 05/01/2005 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2005. Đến nay Thông tư vẫn còn hiệu lực và chưa bị thay thế bởi văn bản nào khác. Tuy nhiên, có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-BNV. 2. Nội dung Thông

Xem tiếp »

Thông tin địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Thông tin địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG 1. Giới thiệu bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương      Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Hồng và cũng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hải Dương (hiện là đô thị loại I), cách thủ đô Hà Nội 57 km về phía đông, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 45 km về phía tây.      Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương là một

Xem tiếp »

Mục đích đóng kinh phí công đoàn để làm gì

Mục đích đóng kinh phí công đoàn để làm gì

MỤC ĐÍCH ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐỂ LÀM GÌ? Câu trả lời của luật sư: Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi lý về mục đích đóng kinh phí công đoàn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mục đích đóng kinh phí công đoàn như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012; Luật công đoàn 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn; 1. Kinh phí công

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 9 theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 9 theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 9 Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 9, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Quận 9 như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở Quận 9      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,

Xem tiếp »