Tư vấn luật lao động

Quy định về ký kết hợp đồng làm việc

Quy định về ký kết hợp đồng làm việc

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về ký kết hợp đồng làm việc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ký kết hợp đồng làm việc như sau: Căn cứ pháp lý: Tải luật viên chức năm 2010 mới nhất  bộ luật lao động năm 2012 Tải nghị định 28/2020/NĐ-CP 1. Ký kết hợp đồng làm việc là gì?      Khái

Xem tiếp »

Phân biệt hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể

Phân biệt hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ  Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về phân biệt hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân biệt hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể như sau: Căn cứ pháp lý: bộ luật lao động năm 2012 1. Phân biệt hợp đồng lao

Xem tiếp »

Theo quy định bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

Theo quy định bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CÓ ĐƯỢC CỘNG DỒN KHÔNG Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013 Nội dung tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không      1. Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?       Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:       “1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã

Xem tiếp »

Những thay đổi về mức lương tối thiểu vùng 2021

Những thay đổi về mức lương tối thiểu vùng 2021

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2021 Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về mức lương tối thiểu vùng 2021. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức lương tối thiểu vùng 2021 như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Nghị định 90/2019/NĐ-CP 1. Mức lương tối thiểu vùng 2021 là gì?      Mức lương tối thiểu vùng được hiểu là mức

Xem tiếp »

Quy định về điều kiện hỗ trợ học nghề

Quy định về điều kiện hỗ trợ học nghề

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện hỗ trợ học nghề, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện hỗ trợ học nghề như sau: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 28/2015/NĐ-CP 1. Điều kiện hỗ trợ học nghề là gì?      Điều kiện

Xem tiếp »

Phân biệt mức lương cơ sở với mức lương tối thiểu vùng trong pháp luật hiện hành

Phân biệt mức lương cơ sở với mức lương tối thiểu vùng trong pháp luật hiện hành

PHÂN BIỆT MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG     Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về phân biệt mức lương cơ sở với mức lương tối thiểu vùng. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân biệt mức lương cơ sở với mức lương tối thiểu vùng như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối

Xem tiếp »

Quy định về hoàn trả chi phí đào tạo trong pháp luật hiện hành 2020

Quy định về hoàn trả chi phí đào tạo trong pháp luật hiện hành 2020

HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO        Câu trả lời của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và yêu cầu tư vấn quy định về bồi thường chi phí đào tạo, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo như sau:  Căn cứ pháp lý: bộ luật lao động năm 2012 1.  Định nghĩa hoàn trả chi phí đào Hoàn trả chi phí đào tạo là hoàn trả các khoản chi có

Xem tiếp »

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP  Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014; Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 28/2015/NĐ-CP; 1.Chấm dứt hưởng

Xem tiếp »

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí cho công an người làm công tác cơ yếu

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí cho công an người làm công tác cơ yếu

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ     Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện để hưởng chế độ hưu trí, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện để hưởng chế độ hưu trí như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Bộ

Xem tiếp »

Những quy định về thử việc theo pháp luật hiện hành

Những quy định về thử việc theo pháp luật hiện hành

QUY ĐỊNH VỀ THỬ VIỆC       Tôi làm việc tại công ty TNHH B. Ngày 10/5/2020 giữa tôi và công ty có thoả thuận cho tôi thử việc 2 tháng. Tuy nhiên, tôi vẫn làm việc đến ngày 10/9/2020 và nhận lương 85% trong 4 tháng đó. Đến ngày 11/9 công ty thông báo cho tôi nghỉ việc do không đáp ứng yêu cầu thử việc. Công ty làm như vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình? Câu trả

Xem tiếp »