Tư vấn luật lao động

Những điểm mới về chế độ bảo hiểm y tế năm 2021

Những điểm mới về chế độ bảo hiểm y tế năm 2021

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ bảo hiểm y tế năm 2021, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ bảo hiểm y tế từ năm 2021 như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế; 1. Chế độ bảo hiểm y tế

Xem tiếp »

Người lao động cần làm gì khi công ty nợ lương?

Người lao động cần làm gì khi công ty nợ lương?

  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về ván đề công ty nợ lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề công ty nợ lương và cách giải quyết như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019; Nghị định 28/2020/NĐ-CP; 1. Hiểu như thế nào về công ty nợ lương?      Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người

Xem tiếp »

Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ có đúng luật?

Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ có đúng luật?

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cam kết không làm việc cho công ty đối thủ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cam kết không làm việc cho công ty đối thủ như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019; Luật việc làm năm 2013; Nghị định 28/2020/NĐ-CP; 1. Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ được hiểu như thế

Xem tiếp »

Các hành vi cấm khi xử lý kỷ luật lao động từ năm 2021

Các hành vi cấm khi xử lý kỷ luật lao động từ năm 2021

HÀNH VI CẤM KHI XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO DỘNG Câu trả lời của Luật sư: Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về hành vi nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi vi phạm về kỷ luật lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hành vi nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi vi phạm

Xem tiếp »

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019 – Luật Toàn Quốc

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019 – Luật Toàn Quốc

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ TRÁI TUYẾN 2019 Câu trả lời về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019 như sau: 1. Cơ sở pháp lý về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến 2019: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ

Xem tiếp »

Các trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng?

Các trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng?

TRƯỜNG HỢP THẺ BHYT KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, chúng tôi xin được tư vấn về trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng

Xem tiếp »

Khám bệnh ở bệnh viện tư nhân có được BHYT không?

Khám bệnh ở bệnh viện tư nhân có được BHYT không?

KHÁM BỆNH Ở BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC BHYT Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về khám bệnh ở bệnh viện tư nhân có được hưởng BHYT, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề khám bệnh ở bệnh viện tư nhân có được hưởng BHYT như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế sửa đổ, bổ sung 2014; Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn

Xem tiếp »

Quên mang thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh được giải quyết như thế nào?

Quên mang thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh được giải quyết như thế nào?

QUÊN MANG THẺ BHYT KHI ĐI KHÁM CHỮA BỆNH Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về quên mang thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề quên mang thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Xem tiếp »

Mua BHYT khi thay đổi nơi tạm trú như thế nào?

Mua BHYT khi thay đổi nơi tạm trú như thế nào?

MUA BHYT KHI THAY ĐỔI NƠI TẠM TRÚ Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mua BHYT khi thay đổi nơi tạm trú, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mua BHYT khi thay đổi nơi tạm trú như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Luật cư trú sửa đổi năm 2013; Nghị định 146/2018/NĐ-CP; Quyết định 595/QĐ- BHXH năm

Xem tiếp »

Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần không?

Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần không?

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM KHÔNG Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về có được ủy quyền thông báo tìm kiếm việc làm không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về có được ủy quyền thông báo tìm kiếm việc làm không như sau:  Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013; Nghị định số 28/2015 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều

Xem tiếp »