Tư vấn luật lao động

Hủy quá trình đóng BHXH do công ty nợ bảo hiểm được không

Hủy quá trình đóng BHXH do công ty nợ bảo hiểm được không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hủy quá trình đóng BHXH do công ty nợ bảo hiểm được không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Bộ Luật Lao động 2019 Công văn 3663/BHXH-THU về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ Nội dung

Xem tiếp »

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương

Soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Tải nghị định 24/2018/NĐ- CP về

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động năm 2019 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 1. Tiền lương là gì?      Trong quan hệ lao

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi theo bộ luật lao động mới

Mẫu hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi theo bộ luật lao động mới

Mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu hợp đồng lao động với người cao tuổi như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 1.  Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi là gì?      Khi đến tuổi

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài Câu trả lời của Luật sư: Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 1. Hợp đồng lao động với người nước ngoài là gì?      Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động nước

Xem tiếp »

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động theo quy định pháp luật mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động theo quy định pháp luật mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động như sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 1. Tranh chấp lao động là gì      Điều 179 Bộ luật Lao

Xem tiếp »

Dịch vụ xây dựng thang lương, bảng lương

Dịch vụ xây dựng thang lương, bảng lương

Dịch vụ xây dựng thang lương bảng lương 1. Thang lương, bảng lương là gì?       Thang bảng lương là thuật ngữ thường được nhắc đến trong doanh nghiệp. Nhưng ít ai phân biệt được giữa bảng lương và thang lương để có thể áp dụng đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xây dựng thang lương bảng lương.      Bảng lương là văn bản tổng hợp tổng số tiền mà

Xem tiếp »

Soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề theo quy định pháp luật mới nhất

Soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề theo quy định pháp luật mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 Tải Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 Tải luật bảo hiểm xã hội 1. Hợp đồng đào tạo nghề là gì?      Để hiểu hơn về khái niệm hợp đồng

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thử việc

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thử việc

Soạn thảo hợp đồng thử việc 1. Hợp đồng thử việc là gì?       Hiện nay pháp luật lao động không quy định cụ thể như thế nào là hợp đồng thử việc. Tuy nhiên căn cứ điều 24 Bộ luật lao động có thể hiểu hợp đồng thử việc là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc làm thử. Thông thường các bên sẽ thỏa thuận giao kết hợp đồng làm thử trước khi ký hợp

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cộng tác viên

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cộng tác viên

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng công tác viên 1. Hợp đồng cộng tác viên là gì?      Hiện nay thuật ngữ cộng tác viên đang khá phổ biến trong thị trường lao động trong những năm gần đây. Đặc biệt là khi Bô luật lao động quy định loại hợp đồng lao động chỉ còn hai hình thức là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn dưới 36 tháng. Tuy nhiên pháp luật Việt Nam không có khái niệm

Xem tiếp »