Có bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn không?

Có bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn không? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

CÓ BỊ THU HỒI ĐẤT KHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUÁ HẠN KHÔNG?

Kiến thức của bạn:

  • Thời hạn được nợ tiền sử dụng đất 
  • Có bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề có bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn:

 

1. Quy định của pháp luật về nợ tiền sử dụng đất

1.1 Thời hạn nợ tiền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định:

    “1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; …”

     Theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất có thu tiền mà người sử dụng đất có khó khăn về tài chính được Nhà nước cho nợ tiền sử dụng đất. Thời hạn mà người sử dụng đất được phép nợ tiền sử dụng đất là tối đa 05 năm.

Về thời hạn nợ tiền sử dụng đất bạn có thể tham khảo thêm: 

1.2 Trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất

    Về trình tự ghi nợ tiền sử dụng đất bạn có thể tham khảo: 

thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn

2. Có bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn không?

     Về các trường hợp thu hồi đất được quy định tại cácĐiều 61, 62, 63, 64, 65 Luật đất đai 2013, theo đó Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:

  • Vì mục đích quốc phòng, an ninh;
  • Để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
  • Do vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

    Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định:

     “Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất sẽ không bị thu hồi đất khi nợ tiền sử dụng đất quá hạn, bởi:

     Thứ nhất: Từ điều 61 đến điều 65 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp người sử dụng đất bị thu hồi đất không quy định trường hợp hết thời hạn nợ tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất chưa thanh toán hết thì bị thu hồi đất.

     Thứ hai: Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45 quy định khi hết thời hạn nợ tiền sử dụng đất là 05 năm mà người sử dụng đất chưa trả hết khoản nợ tiền sử dụng đất thì số tiền nợ tiền sử dụng đất còn lại mà người sử dụng đất phải trả được tính tại thời điểm trả nợ.

    Như vậy, pháp luật quy định khi hết thời hạn nợ tiền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ phải thanh toán số tiền còn lại tại thời điểm trả nợ chứ không bị thu hồi đất.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề hết thời hạn nợ tiền sử dụng đất có bị thu hồi đất không Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

Liên kết tham khảo: