Cho thuê nhà đang thế chấp theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Cho thuê nhà đang thế chấp theo quy định Bộ luật dân sự 2015 như thế nào? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

CHO THUÊ NHÀ ĐANG THẾ CHẤP

Kiến thức của bạn:

     Cho thuê nhà đang thế chấp theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015;

Nội dung kiến thức về vấn đề cho thuê nhà đang thế chấp:

 

1. Thế chấp tài sản là gì?

     Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ theo quy định của BLDS 2015. Tại Điều 317 có quy định:

     “1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

     2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.”

     Tài sản được dùng để thế cấp bao gồm động sản và bất động sản, do đó quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cũng là tài sản được dùng để thế chấp đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.

 

2. Cho thuê nhà đang thế chấp có được không?

     Căn cứ quy định trên của pháp luật, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Do vậy, khi thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, bên thế chấp vẫn được sử dụng đất ở, nhà ở mà không phải bàn giao cho bên nhận thế chấp.

Điều 321 BLDS 2015 quy định về quyền của bên thế chấp như sau:

  • Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.
  • Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.
  • Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
  • Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

     Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

  • Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.
  • Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

     Như vậy, với việc quy định như trên, pháp luật cho phép bên thế chấp được cho thuê nhà đang thế chấp.

     Tuy nhiên, khi cho thuê nhà đang thế chấp, bên thế chấp đồng thời là bên cho thuê nhà phải có nghĩa vụ thông báo cho bên thuê và bên nhận thế chấp biết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề cho thuê nhà đang thế chấp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: