Chế độ tài sản của vợ chồng 2020 mới nhất

Chế độ tài sản của vợ chồng 2020 mới nhất không có gì thay đổi so với quy định cũ bởi hiện nay Luật HN&GĐ năm 2014 vẫn có hiệu lực

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư, Luật sư cho tôi xin hỏi: chế độ tài sản của vợ chồng 2020 theo quy định của pháp luật? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về chế độ tài sản của vợ chồng 2020

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ tài sản của vợ chồng 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ tài sản của vợ chồng 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chế độ tài sản của vợ chồng 2020

2. Nội dung tư vấn về chế độ tài sản của vợ chồng 2020

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về chế độ tài sản của vợ chồng 2020. Cụ thể bạn muốn biết về chế độ tài sản của vợ chồng 2020 theo quy định hiện nay? Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2. 1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng

     Chế độ tài sản của vợ chồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh về tài sản của vợ chồng bao gồm các quy định về căn cứ xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng; nguyên tắc phân chia tài sản giữa vợ và chồng.

2.2. Nội dung chế độ tài sản của vợ chồng 2020

     Hiện nay, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn có hiệu lực và chưa được sửa đổi bổ sung bởi bất kỳ văn bản nào. Chính vì vậy, chế độ tài sản của vợ chồng 2020 không có gì thay đổi so với quy định cũ. Bên cạnh chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, thì Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã thừa nhận thêm một chế độ so với luật Hôn nhân và gia đình 2000 là chế độ tài sản theo thỏa thuận.

a. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

     Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thực chất là một hợp đồng thỏa thuận trên nguyên tắc tự do, tự nguyện. Nên vợ chồng có thể tự thỏa thuận và thỏa thuận cùng với nhau về việc xác lập và thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của họ.

     Theo quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng phải tuân thủ những điều kiện về mặt hình thức. Cụ thể như sau:

Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

     Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ, chồng gồm những nội dung cơ bản sau:

– Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

– Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

– Nội dung khác có liên quan.

     Trường hợp, vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản trước khi kết hôn thì việc giải quyết các vấn đề tài sản giữa vợ chồng khi có tranh chấp xảy ra sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của vợ chồng.

Chế độ tài sản của vợ chồng 2020

b. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định

    Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được quy định từ Điều 29 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. theo đó, chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định có những điểm mới nổi bật trong quy định về thành phần khối tài sản chung của vợ chồng; quy định về đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản chung; quy định về việc định đoạt tài sản chung; quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng; quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; quy định về tài sản riêng và nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung…

     So với Luật Hôn nhân và gia đình trước đây, Luật HN&GĐ 2014 đã thể hiện được đầy đủ, rõ ràng, cụ thể về chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết được các vấn đề còn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật trong thực tế.

     Kết luận: Như vậy, chế độ tài sản của vợ chồng 2020 bao gồm: chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận và chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

>>>>Dịch vụ soạn thảo văn bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh