Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất

Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi...quy định về mức bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất là bao nhiêu..

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI KHI THU HỒI ĐẤT

Kiến thức cho bạn:

     Quy định của pháp luật về việc bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất như thế nào. Mức bồi thường cụ thể là bao nhiêu?

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất

     Thứ nhất, quy định chung của pháp luật về bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất

     Việc bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất được ghi nhận là việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại về tài sản là cây trồng và vật nuôi cho người sử dụng đất. Việc bồi thường này được thực hiện theo các quy định cụ thể tại điều 90 luật đất đai 2013.

     Mức giá bồi thường có sự khác nhau giữa các loại cây trồng, giữa các vật nuôi; nó phụ thuộc vào giá thị trường của địa phương, sản lượng, hoặc cũng có thể chỉ là chi phí để di chuyển cây trồng vật nuôi sang địa điểm nuôi trồng khác. Việc tiến hành bồi thường sẽ được ghi nhận cụ thể tại thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất cụ thể của từng trường hợp tại từng địa phương.

Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi

Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi

     Thứ hai, quy định cụ thể về bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất

     Một là, Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

  • Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
  • Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
  • Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
  • Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

     Hai là, Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

  • Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;
  • Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

     => Tiểu kết: Một số điểm lưu ý:

  • Giá bồi thường của các loại cây trồng khi bị Nhà nước thu hồi đất phụ thuộc vào giá của cây trồng chính tại địa phương (năng suất cao nhất của cây trồng chính trong 3 năm trước liền kề) và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.
  • Riêng vật nuôi là thủy sản đến thời điểm thu hoạch sẽ không được nhận khoản tiền bồi thường này.
  • Đối với các loại vật nuôi khác khi bị thu hồi về đất mà phải di chuyển sang chỗ khác thì theo quy định của từng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi có đất bị thu hồi.

     Một số bài viết cùng chuyên mục bạn có thể tham khảo tại:

     Các trường hợp không được bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

     Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật

     Trồng cây trên đất của người khác khi bị chặt có được bồi thường không?

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: