Việc bồi thường về đất được pháp luật đất đai quy định như thế nào?

Bồi thường về đất sử dụng trước 15/10/1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Luật đất đai và các Nghị định hướng dẫn như sau:

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT SỬ DỤNG TRƯỚC 15/10/1993 KHÔNG CÓ GIẤY TỜ

Câu hỏi của bạn:
     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: bồi thường về đất sử dụng trước 15/10/1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

    Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

     Việc bồi thường về đất sử dụng trước 15/10/1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 47/2014 NĐ-CP.

     Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định:

     “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

     Như vậy, đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 không có giấy tờ về đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ như sau:

  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo điều 76,77,78, 80 Luật đất đai năm 2013; Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  • Bồi thường về đất theo quy định tại điều 77,78,79,80,81 Luật đất đai năm 2013; Điều 4,5,6,7,8 Nghị định 47/2014/NĐ-CP
  • Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác tại điều 89 Luật đất đai năm 2013, Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP
  • Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi quy định tại điều 90 Luật đất đai năm 2013
  • Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất quy định tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP
  • Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Điều 84 Luật đất đai năm 2013; Điều 20, 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP
  • Các hỗ trợ khác như: hỗ trợ tái định cư,…

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về bồi thường về đất sử dụng trước 15/10/1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

       Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng./.

 Liên kết tham khảo: