Ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự về việc chia di sản thừa kế

Ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự về việc chia di sản thừa kế5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ỦY THÁC TƯ PHÁP KHI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      2 Nội dung tư vấn về ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự2.1   […]

Ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự về việc chia di sản thừa kế
5 (100%) 1 vote

ỦY THÁC TƯ PHÁP KHI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư, xin cho tôi hỏi vấn đề như sau:

     Tôi có yêu cầu thi hành án dân sự chia tài sản thừa kế theo bản án tại cục thi hành án dân sự thành phố H, có quyết định thi hành án tháng 6/2017 nhưng có 2 người có quyền và nghĩa vụ liên quan ở Mỹ. Tôi liên hệ hỏi chấp hành viên (CHV) quá trình giải quyết hồ sơ tới đâu thì cô ấy nói rằng đã ủy thác tư pháp cho 2 người ở Mỹ  từ tháng 11/2017, chờ kết quả mới giải quyết. Vì vậy tôi cho tôi hỏi: CHV trả lời vậy có đúng quy định không? Và bao lâu thì có kết quả ủy thác tư pháp? Vì hiện tại tôi cũng đang ở nước ngoài, lúc tôi về VN nộp đơn yêu cầu thi hành án thì sau khi có quyết định, CHV có yêu cầu tôi phải ứng 1 số tiền…. Sau đó tôi có khiếu nại lãnh đạo cho nên tôi rất  lo lắng CHV giam và không giải quyết hồ sơ của tôi.

     Rất mong Luật sư giúp tôi giải đáp các thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự

     1. Ủy thác thi hành án

     Theo quy định tại Điều 55 Luật thi hành án dân sự về ủy thác thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải uỷ thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. Trong trường hợp của bạn, thông tin bạn cung cấp chưa được rõ ràng, theo đó 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ở Mỹ có phải là 2 người phải thi hành án không?

     Trường hợp người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở nhiều địa phương thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác thi hành án từng phần cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án để thi hành phần nghĩa vụ của họ. Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên quan đến tài sản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác đến cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; nếu không xác định được nơi có tài sản hoặc nơi có tài sản trùng với nơi làm việc, cư trú, có trụ sở của người phải thi hành án thì ủy thác đến nơi làm việc, cư trú hoặc nơi có trụ sở của người đó.

     Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở các địa phương khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự uỷ thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án.

     Khi 2 người phải thi hành án đang ở nước ngoài thì cơ quan thi hành án trong nước sẽ phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án theo quy định.

ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự

Ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự

     2. Ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự

     Điều 181 Luật thi hành án dân sự quy định về tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án như sau:

     “1. Việc yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án, việc tiếp nhận và xử lý uỷ thác tư pháp về thi hành án của nước ngoài trong quá trình thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.

     2. Cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án phải lập hồ sơ uỷ thác tư pháp theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp.”

     Ngoài ra, quy định trên được hướng dẫn bởi Điều 50 Nghị định 62/2015/NĐ-CP. Theo đó:

  • Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Phòng Thi hành án cấp quân khu trong quá trình thi hành bản án, quyết định có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện tương trợ tư pháp.

     Trường hợp việc thi hành án đang do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tổ chức thi hành cần yêu cầu tương trợ tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lập hồ sơ ủy thác tư pháp và gửi cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh để thực hiện việc ủy thác tư pháp.

  • Trình tự, thủ tục yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật về tương trợ tư pháp.

     Trong trường hợp của bạn, bạn đã lập hồ sơ gửi cơ quan thi hành án cấp tỉnh và đang đợi kết quả. Đối với việc thi hành án có yêu cầu ủy thác tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 62/2015/NĐ-CP thì xử lý như sau:

     “a) Sau khi nhận được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng nội dung yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

     b) Trường hợp kết quả ủy thác chưa đáp ứng theo nội dung đã yêu cầu hoặc sau 06 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ nhất mà cơ quan thi hành án dân sự đã yêu cầu ủy thác tư pháp không nhận được thông báo về kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác tư pháp lần thứ hai;

     c) Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ hai mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào những tài liệu đã có để giải quyết việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

     Kể từ thời điểm này, nếu cần yêu cầu tương trợ tư pháp đối với cùng một đương sự trong cùng một việc thi hành án thì thời hạn quy định tại Điểm b Khoản này là 03 tháng; thời hạn quy định tại Điểm c Khoản này là 01 tháng.

     d) Trường hợp ủy thác tư pháp về việc giao trả giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, nếu việc thực hiện ủy thác tư pháp lần hai không có kết quả hoặc đương sự không đến nhận thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điểm c Khoản này hoặc hết thời hạn thông báo mà đương sự không đến nhận, cơ quan thi hành án làm thủ tục gửi cho người đó; trường hợp không xác định được địa chỉ người nhận thì gửi cho cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu hoặc cơ quan đại diện của nước có cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu.”

     Theo đó, việc Chấp hành viên trả lời bạn là chờ kết quả ủy thác tư pháp mới giải quyết là hoàn toàn có cơ sở. Khoan hãy nói về thời gian giải quyết, mà theo quy định pháp luật thì sau khi nhận được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng nội dung yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự mới thực hiện được việc thi hành án theo quy định, giải quyết được vấn đề của bạn.

     Về thời gian thực hiện thủ tục, có thể thấy nếu như việc thực hiện ủy thác tư pháp lần thứ nhất không có kết quả sau 06 tháng thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện ủy thác tư pháp lần thứ hai. Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ hai mà cơ quan thi hành án dân sự không nhận được thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào những tài liệu đã có để giải quyết việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án. Như vậy, thời gian để đợi kết quả ủy thác tư pháp 2 lần là khoảng 09 tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp theo luật định; ngoài ra thì còn có thời gian cơ quan thi hành án gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp và qua các cơ quan khác nên tổng thời gian có thể kéo dài hơn.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về ủy thác tư pháp khi thi hành án dân sự, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.