Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Thuận theo quy định mới nhất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa tại Ninh Thuận để thực hiện các quyền được thực hiện theo quyết định 85/2014/QĐ-UBND

TÁCH THỬA TẠI NINH THUẬN

Kiến thức của bạn: 

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Thuận

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về tách thửa tại Ninh Thuận

     1. Tư vấn tách thửa tại Ninh Thuận

     Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định. Căn cứ quyết định 85/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận, một số vấn đề được tư vấn tách thửa tại Ninh Thuận như sau:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở;
 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp;
 • Điều kiện để tách thửa;
 • Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu tách thửa;
 • Tách thửa đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư;
 • Việc tách thửa trong một số trường hợp đặc biệt;
 • Hồ sơ, thủ tục tách thửa tại Ninh Thuận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • …….
Tách thửa tại Ninh Thuận

Tách thửa tại Ninh Thuận

     2. Thủ tục tách thửa đất tại Ninh Thuận

     2.1. Điều kiện tách thửa tại Ninh Thuận     

Điều kiện tách thửa đất tại Ninh Thuận được quy định tại điều 3 quy định ban hành kèm theo quyết định 85/2014/QĐ-UBND như sau:

    – Người sử dụng đất được tách thửa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Diện tích tách thửa và diện tích còn lại sau khi tách thửa không nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
 • Tách thửa để chuyển nhượng cho người có đất liền kề để hợp thành thửa đất mới thì đối với thửa đất tách để hợp thửa không bị khống chế diện tích tối thiểu nhưng diện tích của thửa đất còn lại sau khi tách để chuyển nhượng phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu;

     – Đối với đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất với đất ở đô thị, đất ở nông thôn nhưng không được công nhận là đất ở hoặc nằm xen kẽ trong khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn thì việc tách thửa phải đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Diện tích đất sau khi tách thửa phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

     – Trường hợp diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích được phép tách thửa, phải đồng thời với việc chuyển mục đích đất.

     – Đối với thửa đất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch chi tiết khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng Nhà nước không thu hồi đất mà để cho người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất và sử dụng đất theo quy hoạch thì việc tách thửa phải thực hiện đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất.

     –  Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     2.2. Thủ tục tách thửa tại Ninh Thuận

Bạn có thể tham khảo thủ tục tách thửa đất tại Ninh Thuận theo đường link: Trình tự, thủ tục tách thửa đất theo quy định pháp luật

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tách thửa tại Ninh Thuận, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách hàng một cách tốt nhất.

      Xin chân thành cảm ơn./