Thủ tục tách sổ đỏ 2019 – mới nhất – Luật Toàn Quốc

Thủ tục tách sổ đỏ 2019 - mới nhất - Luật Toàn Quốc: Điều kiện tách sổ đỏ 2019...Hồ sơ tách sổ đỏ 2019...tách sổ đỏ...Thẩm...

THỦ TỤC TÁCH SỔ ĐỎ 2019

Câu hỏi về thủ tục tách sổ đỏ 2019:

     Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục tách sổ đỏ năm 2019 hiện nay. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời về thủ tục tách sổ đỏ 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục tách sổ đỏ 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục tách sổ đỏ 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục tách sổ đỏ 2019

2. Nội dung tư vấn thủ tục tách sổ đỏ 2019

2.1 Điều kiện tách sổ đỏ 2019

     Điều kiện tách sổ đỏ hiện nay pháp luật quy định như sau:

  • Tách sổ đỏ phải đảm bảo được diện tích tối thiểu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành.
  • Đảm bảo điều kiện về chiều rộng và chiều sau của mảnh đất sau khi tách.
  • Đất không thuộc dự án của Nhà nước.
  • Đất không thuộc khu vực bị thu hồi.
Thủ tục tách sổ đỏ 2019

Thủ tục tách sổ đỏ 2019

2.2 Hồ sơ tách sổ đỏ 2019

     Theo Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đất người nộp hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
  • Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu)
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ tương ứng
  • Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng (có công chứng).

2.3 Thủ tục tách sổ đỏ 2019

     Bước 1: Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập 01 bộ hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

     Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

     Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

     Bước 4: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới trong trường hợp được uỷ quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới trong trường hợp không được uỷ quyền;

     Bước 5: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới, trừ trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền;

     Bước 6: Trong thời hạn không quá năm 05 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được ký, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục tách sổ đỏ 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.