Điều kiện tách thửa và xử lý việc tách thửa không đủ kích thước tại Hà Nội

Điều kiện tách thửa và xử lý việc tách thửa không đủ kích thước tại Hà NộiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA VÀ XỬ LÝ VIỆC TÁCH THỬA 1.1 Kiến thức cho bạn: 1.2 Kiến thức của Luật sư:1.2.1 Căn cứ pháp lý1.2.2 Nội dung kiến thức ĐIỀU […]

Điều kiện tách thửa và xử lý việc tách thửa không đủ kích thước tại Hà Nội
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA VÀ XỬ LÝ VIỆC TÁCH THỬA 

Kiến thức cho bạn:

    Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa. Việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu tại thành phố Hà Nội

Kiến thức của Luật sư:

  1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai 2013
  • Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ban hành quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn Hà Nội.
  1. Nội dung kiến thức

     Thứ nhất, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

    – Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

    – Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều 3 quy định này đối với các xã còn lại.

  • Đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang 2 mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện trên

     Thứ hai, không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

     – Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

    – Thửa đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

    – Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc tiêu chí bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

    – Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

    – Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

    – Các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

  • Trừ cho các trường hợp sau:

     – Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

    – Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

    – Thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư, làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) nếu đảm bảo các điều kiện quy định nêu trên.

    Thứ ba, việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu

    – Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện trên để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

  – Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực thi hành) có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định trên, nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

    – Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định.

   – Cơ quan công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không được làm thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định. 

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách.

    Liên kết tham khảo