Trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật

Trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật. Căn cứ theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ..

TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI VỢ SINH CON VỚI LAO ĐỘNG NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT

     Khi vợ sinh con chồng có được hưởng trợ cấp một lần không là thắc mắc của nhiều lao động nam khi có vợ sinh con. Bài viết dưới đây Luật Toàn Quốc sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ và khái quát nhất về trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của Luật.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

1. Quy định của luật về điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam.

     Căn cứ theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

     Đối chiếu theo khoản 2 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội  quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con như sau:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

     Như vậy, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 05 đến 14 ngày tùy từng trường cụ thể.

Trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam

Trợ cấp một lần khi vợ sinh con

     2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam.

     Căn cứ tại điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi vợ sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

     Đối chiếu, theo khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau:

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a)Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b)Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

    Theo như quy định của trên, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con đối với lao động nam là khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc vợ có tham gia đóng bảo hiểm xã hội những chưa đóng đủ 06 tháng trở lên trong trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Ngoài ra, cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Liên hệ Luật sư tư vấn về trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật

  • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam theo quy định của luật tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Liên kết tham khảo

vote