Trình tự thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

Trình tự thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 20192 Câu hỏi về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 20193 Câu trả lời về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 20193.1 1. Căn […]

Trình tự thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2019

Câu hỏi về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

     Thưa luật sư, kết hôn với người nước ngoài thủ tục như thế nào. Xin cảm ơn.

Câu trả lời về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp luật về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

2. Nội dung tư vấn về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

     Bạn muốn được tư vấn về thủ tục kết hôn với người nước ngoài, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn về nơi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và các bước thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật như sau:

2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài

     Theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

     Theo quy định tại Điều 7 Luật Hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc kết hôn của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

     Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao thì Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc với người nước ngoài (Điều 7 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP).

     Như vậy, thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài tùy thuộc vào yêu cầu của người thực hiện, vị trí địa lý, nơi cư trú của các bên thực hiện mà việc đăng ký kết hôn có thể thực hiện tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Dù là đăng ký ở đâu, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, cá nhân nào thì hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện vẫn phải theo một quy trình nhất định, quy trình này đã được luật hóa cụ thể.

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

2.2. Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019

     Tương ứng với mỗi cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn nhất định thì thủ tục kết hôn có một số khác biệt.

     Hồ sơ đăng ký kết hôn bạn vui lòng tham khảo tại :

>>> Hồ sơ kết hôn với người nước ngoài 2019

     Các bước thực hiện đăng ký kết hôn cụ thể trong các trường hợp như sau:

2.2.1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 38 Luật Hộ tịch)

     Bước 1: Hai bên nam nữ nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

     Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

     Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

     Trên thực tế thời gian thực hiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thường ít hơn 15 ngày nếu bạn chuẩn bị hồ sơ và đóng lệ phí đầy đủ cũng như đáp ứng được các điều kiện kết hôn theo quy định. Lưu ý, khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải cùng có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Giấy chứng nhận được cấp cho hai bên nam, nữ, mỗi bên một bản.

2.2.2. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã vùng biên giới

     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

     Nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

2.2.3. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện ngoại giao

     Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trường hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên đăng ký kết hôn có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

     Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn theo thông báo của Cơ quan đại diện thì phải có văn bản đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian gia hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

     Hết thời hạn 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

     Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

     Như vậy, để tránh mất thời gian, hai bên nam nữ có nhu cầu kết hôn cần chủ động đến Cơ quan đại diện theo thông báo để nhận Giấy chứng nhận kết hôn, tránh trường hợp quá thời hạn dẫn tới bị hủy Giấy chứng nhận và phải làm lại thủ tục kết hôn từ đầu.

     Một số bài viết tham khảo

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nghiêm Trang