Trách nhiệm phòng, chống ma túy của cá nhân tổ chức

Trách nhiệm phòng, chống ma túy của cá nhân, tổ chức Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về ....

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về trách nhiệm phòng, chống ma túy của cá nhân, tổ chức

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Phòng, chống ma túy 2021

Nội dung tư vấn:

phong-chong-ma-tuy

    Khoản 1 Điều 2 Luật phòng, chống ma túy quy định: Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hưng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành gây nguy hại lớn cho xã hội. Do đó, trách nhiệm của toàn dân là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong phòng chống ma túy

 • Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng ngừa, chống ma túy.
 • Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.
 • Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.
 • Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

 • Tổ chức phòng ngừa, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 • Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

3. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 

 • Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng ngừa, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, chng ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng ngừa, chống ma túy.
 • Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Trách nhiệm của cơ quan báo chí 

      Cơ quan báo chí có trách nhiệm phốhợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa và đấu tranh chống ma túy.

5. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác

 • Tổ chức và phối hợp vớcơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng ngừa, chng ma túy trong Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, chống ma túy và thực hiện các phong trào phòng ngừa, chng ma túy.
 • Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng ngừa, chống ma túy.
 • Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các cht dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đng; phòng, chng tái nghiện ma túy.

     Liên kết ngoài tham khảo:

      Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới luật Toàn Quốc theo thông tin dưới đây. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.  

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về trách nhiệm phòng, chống ma túy

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống ma túy hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
 • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.