Tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993

Vote TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP KHI CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT SỬ DỤNG TRƯỚC NĂM 1993 Câu hỏi của bạn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993 muốn nhờ Luật sư tư vấn […]

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP KHI CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT SỬ DỤNG TRƯỚC NĂM 1993

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993 muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Nhà tôi có 1 mảnh đất sử dụng từ trước năm 1993 nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi muốn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm những thủ tục gì và tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993 tới cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi về tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993 của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993

     Theo quy định tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013:

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

     Do đó, khi bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Trong trường hợp này của bạn, do thông tin bạn cung cấp còn chưa đầy đủ nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn về tiền sử dụng đất như sau:

     Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai, cụ thể như sau:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

     a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

     2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

     Để xác định được hạn mức được công nhận quyền sử dụng đất bạn cần căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất được quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước 1993

2. Thủ tục xin cấp sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ, được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm:

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04/ĐK
  • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
  • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 theo mẫu số 08/ĐK
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có)
  • Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993

  • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký
  • Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét và giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ đã giải quyết được chuyển cho văn phòng đăng ký đất đai để trao cho người được cấp (nếu hồ sơ được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai) hoặc văn phòng đăng ký đất đai gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp (nếu hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã). 

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ cho đất sử dụng trước năm 1993. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

 Liên kết tham khảo: