Thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam thế nào

Ghi chú ly hôn chính là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại ..

Thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

Câu hỏi của bạn về thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

Thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

Câu trả lời của luật sư về thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục ly ghi chú ly hôn tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn về thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

2.1. Thế nào là ghi chú ly hôn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài.

Ghi chú ly hôn chính là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài để những giấy tờ ly hôn này được công nhận ở Việt Nam. 

2.2. Hồ sơ ghi chú ly hôn

Theo Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau đây:

  •  Tờ khai theo mẫu quy định;
  •  Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật

Ngoài ra, cần chuẩn bị :

  • Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế) của cả hai bên nam, nữ
  • Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người có yêu cầu.
Thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

Thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam

2.3. Thẩm quyền ghi chú ly hôn

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

2.4. Trình tự thực hiện ghi chú ly hôn

Bước 1: Nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ.

Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định pháp luật hoặc không thuộc danh sách bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cu.

Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định nêu trên thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch.

Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục ghi chú ly hôn tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.