Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế...Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế...

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

Kiến thức cho bạn:

     Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế được thực hiện theo nguyên tắc nào, cách tính cụ thể như thế nào

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

     1. Căn cứ thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

     Điều 3 nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định căn cứ thu tiền sử dụng đất của người nộp tiền sử dụng đất gồm:

 • Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.
 • Mục đích sử dụng đất.
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: giá đất lúc này là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ban hành hoặc giá đất cụ thể
Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

     2. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế

     2.1. Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa

     => thu 100% tiền sử dụng đất theo giá của loại đất sau khi chuyển mục đích.

     2.2. Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất ở

     => thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Trường hợp được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (cụ thể điều này được hướng dẫn tại Điểm 1.2, 1.3 Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tư 76/2014/TT-BTC)
 • Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển mục đích theo thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (điểm này được hướng dẫn bởi Điểm 1.1, 1.3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư 76/2014/TT-BTC)

     Đối với đất của các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất cùng với việc chuyển đổi công năng sử dụng của công sản theo quy định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

     2.3. Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa

     => thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc quy định tại phần 2.2 nêu trên

     2.4. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau (Điểm này được hướng dẫn bởi Khoản 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư 76/2014/TT-BTC)

 • Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích. Khoản tiền này được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
 • Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được xác định như sau:
  • Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
  • Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định lại theo các phương pháp này.  

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Nhà nước giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

     Thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức kinh tế. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: