Thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Thử việc không được tính trợ cấp thôi việc2 Câu hỏi của bạn về quy định về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc2.1 Câu trả lời của luật sư về quy định về thử việc không […]

Thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc
5 (100%) 1 vote

Thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

Câu hỏi của bạn về quy định về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc có đúng không?

Câu trả lời của luật sư về quy định về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

2. Nội dung tư vấn về quy định về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

     2.1 Thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc có đúng không?

     Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động 2012 quy định về thời gian tính hưởng trợ cáp thôi việc như sau:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có). Trong đó: 

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.”

     Theo quy định pháp luật thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc bằng tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc gồm: Thời gian làm việc theo HĐLĐ, thời gian được cử đi học, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, thời gian điều trị phục hồi chức năng khi bị TNLĐ, BNN, thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương, thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động,….

     Như vậy, từ 15/12/2018, thời gian thử việc không được tính trợ cấp thôi việc nữa. Các doanh nghiệp cập nhật để tiến hành chi trả chế độ cho người lao động đúng quy định pháp luật.

Thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

Thử việc không được tính trợ cấp thôi việc

     2.2 Mức hưởng trợ cấp thôi việc

     Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về mức hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

     Theo quy định pháp luật, trợ cấp thôi việc của người lao động mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ của bình quân 06 tháng cuối. Để tính được trợ cấp thôi việc người lao động phải tính thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc trước.

     Như vậy, với mỗi năm làm việc đủ 12 tháng người lao động được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thử việc không được tính trợ cấp thôi việc, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung