Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Đồng Tháp là bao nhiêu?

diện tích tách thửa ở Đồng Tháp. Quyết định 30/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Đồng Tháp [..]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở ĐỒNG THÁP LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Đồng Tháp là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Quyết định 30/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Đồng Tháp

Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa ở Đồng Tháp:

1. Diện tích tách thửa ở Đồng Tháp

     Điều 4 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Đồng Tháp quy định diện tích tách thửa ở Đồng Tháp là:

1.1 Diện tích tách thửa ở Đồng Tháp đối với khu vực đô thị là:

 • Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 40 m2 trở lên.
 • Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 70 m2 trở lên.
 • Kích thước của mỗi cạnh tối thiểu phải đảm bảo từ 3,0m trở lên tính từ chỉ giới xây dựng.

1.2 Diện tích tách thửa ở Đồng Tháp đối với khu vực nông thôn là:

 • Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 60 m2 trở lên.
 • Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 80 m2 trở lên.
 • Kích thước của mỗi cạnh tối thiểu phải đảm bảo từ 3,0m trở lên tính từ chỉ giới xây dựng.

     Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được duyệt thì diện tích tốt thiểu theo quy hoạch.

    Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): việc tách thửa phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt. Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2 trở lên không phân biệt khu vực nông thôn hay đô thị.

diện tích tách thửa ở Đồng Tháp

diện tích tách thửa ở Đồng Tháp

2. Các trường hợp không được tách thửa ở Đồng Tháp

    Điều 5 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Đồng Tháp quy định các trường hợp không được tách thửa ở Đồng Tháp là:

 • Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.
 • Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời tặng cho thửa đất đó cho cộng đồng dân cư hoặc tặng cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích công trình công cộng, phúc lợi xã hội thì được phép tách thửa đồng thời với việc lập thủ tục hồ sơ tặng cho.
 • Trường hợp thửa đất đang sử dụng là đất nông nghiệp xin tách thửa mà tại vị trí thửa đất này Nhà nước đã quy hoạch là đất ở thì được tách thửa nhưng diện tích tối thiểu theo quy định

3. Các trường hợp đặc biệt khi tách thửa ở Đồng Tháp

     Điều 6 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Đồng Tháp quy định các trường hợp không được tách thửa ở Đồng Tháp là:

 • Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Không công chứng, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.
 • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về thời điểm hình thành thửa đất, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc sử dụng, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, của thửa đất thuộc đơn vị hành chính mình quản lý.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về diện tích tách thửa ở Đồng Tháp là bao nhiêu. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

Liên kết tham khảo: