Theo quy định cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?

Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào. Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 4 tháng với mức đóng như sau: t5-t9/2011 = 1.444.500; t10-t12 = 2,140,000 [..]

Theo quy định cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?

Câu hỏi của bạn:

     Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 4 tháng với mức đóng như sau: t5-t9/2011 = 1.444.500; t10-t12 = 2,140,000; t1-t12/2012 = 2.140.00; T1-t12/2013=2,520,00; t1-t12/2014=2.900.00; T1-t12/2015=3.320.00; T1-t12/2016= 3.750.000; T1-t8/2017=4.012.500. Luật sư tính giúp tôi đến thời điểm hiện tại tôi được hưởng bao nhiêu tiền.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào

     Do thông tin bạn trình bày không rõ về việc bạn muốn tính bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm xã hội một lần nên chúng tôi sẽ tính cả bảo hiểm thất nghiệp cũng như bảo hiểm xã hội một lần cho bạn.

     1. Cách tính bảo hiểm thất nghiệp

     Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định:

     “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp quy định:

    “7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tạiKhoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.”

     Theo quy định pháp luật, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Trong trường hợp của bạn, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 4 tháng. Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn:

  • 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp
  • 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

    Bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm 4 tháng thì thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp thất nghiệp của bạn cho 6 năm tương ứng là 6 tháng, còn 4 tháng kia sẽ được bảo lưu vào lần hưởng thất nghiệp sau. Mức lương bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc đều là 4.012.500 đồng thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng háng của bạn là: 4.012.500đ x 60% = 2.407.500 đồng/tháng. Như vậy, bạn được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng bạn được hưởng 2.407.500 đồng/tháng.

Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào

Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào

     2. Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào?

     Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

    “2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

    1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

    02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi

   Vậy trong trường hợp của bạn, bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm 4 tháng từ tháng 05/2011 đến tháng 08/2017 trong đó:

   Từ tháng 5/2011 đến tháng 09/2011 (5 tháng): 5 x 1.444.500 = 7.222.500 đồng.

   Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2011 (3 tháng): 3 x 2.140.000 = 6.420.000 đồng.

   Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2012 (12 tháng): 12 x 2.140.000 = 25.680.000 đồng.

   Tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 (12 tháng): 12 x 2.520.000 = 30.240.000 đồng

   Tháng 1/2014 đến tháng 12/2014 (12 tháng): 12 x 2.900.000 = 34.800.000 đồng

   Tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 (12 tháng): 12 x 3.320.000 = 39.840.000 đồng

   Tháng 1/2016 đến tháng 12/2016 (12 tháng): 12 x 3.750.000 = 45.000.000 đồng

   Tháng 1/2017 đến tháng 8/2017 (8 tháng): 8 x 4.012.500 = 32.100.000 đồng

   Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội của bạn = 240.081.000 đồng.

   Vậy mức tiền bình quân tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là : 240.081.000 : 64 = 3.751.265 đồng

  Vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: (3.751.265 x 2 x 1,5) + (3.751.265 x 4 x 2) = 41.263.915 đồng.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo