Thay đổi thông tin chủ sử dụng đất do thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký biến động thay đổi thông tin chủ sử dụng đất do thành lập doanh nghiệp tư nhân của hộ gia đình, cá nhân; trình tự thủ tục thực hiện

THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT DO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kiến thức của bạn:

     Đăng ký biến động trường hợp thay đổi thông tin chủ sử dụng đất do thành lập doanh nghiệp tư nhân của hộ gia đình, cá nhân

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Đăng ký biến động trường hợp thay đổi thông tin chủ sử dụng đất do thành lập doanh nghiệp tư nhân của hộ gia đình, cá nhân

     Điểm b khoản 4 điều 95 Luật đất đai quy định:

     “4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

      b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;”

     Căn cứ khoản 1 điều 83 nghị định 43/2014/NĐ-CP hộ gia đình, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

1.1. Trường hợp không phải thay đổi mục đích sử dụng đất

     Doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử dụng đất và có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất.

     Trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thì doanh nghiệp tư nhân phải ký lại Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi được nhận Giấy chứng nhận.

1.2. Trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

  • Doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùng với hồ sơ đăng ký đổi tên người sử dụng đất; cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với việc xem xét xác nhận đổi tên người sử dụng đất.
  • Khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền sử dụng đất không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai do thay đổi thông tin chủ sử dụng đất

     Căn cứ điều 85 nghị định 43/2014/NĐ-CP trình tự thủ tục được quy định cụ thể như sau:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động.

     Căn cứ khoản 1 điều 14 thông tư 02/2015/TT-BTNMT, Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

     Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

  • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất.
  • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất.
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về các nội dung theo quy định tại Điều này thì thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề thay đổi thông tin chủ sử dụng đất do thành lập doanh nghiệp tư nhân của hộ gia đình cá nhân. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

Liên kết tham khảo: