Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 26, 27 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kiến thức của bạn:

     Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Nội dung kiến thức về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng:

     Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

1. Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại Điều 26 Luật kinh doanh bất động sản, bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra.
 • Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê.
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.
 • Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật kinh doanh bất động sản, bên cho thuê nhà, công trình có nghĩa vụ:

 • Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.
 • Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê.
 • Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kì hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.
 • Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

     Trên đây là quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: