Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất theo quy định

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề Câu hỏi của bạn:      Tôi mua nhà của gia đình anh A, khu đất phía trong. Dỡ. vậy muốn đi ra đường tôi phải đi nhờ qua nhà anh A, trong, hợp đồng mua bán anh A cũng đã cam kết dành […]

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

Câu hỏi của bạn:

     Tôi mua nhà của gia đình anh A, khu đất phía trong. Dỡ. vậy muốn đi ra đường tôi phải đi nhờ qua nhà anh A, trong, hợp đồng mua bán anh A cũng đã cam kết dành cho gia đình tôi một lối đi. Nay anh A bán nhà cho anh B, anh B đã ngăn lối đi này lại, nói rằng đó là thỏa thuận giữa gia đình tôi và gia đình anh A, anh B không có liên quan. Hiện nay gia đình tôi bị mắc kẹt ở trong không có lối đi. Xin hỏi theo quy định pháp Luật Đất đai hiện hành gia đình tôi có được quyền đề nghị anh B mở một lối đi cho gia đình tôi và có phải đền bù cho gia đình anh B hay không?

Câu trả lời của Luật sư:

           Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

     Căn cứ pháp lý:

     Nội dung tư vấn:

      Điều 171 Luật Đất đai 2013 quy định “1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi, cấp, thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong canh tác, cấp khi ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề. 2. Việc xác lập QSDĐ hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này ”.

      Điều 275 BLDS 2005 quy định “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề. Nếu không có thỏa thuận khác

      Như vậy, trong trường hợp nhà và đất của ông/bà bị vây bọc bởi diện tích đất của gia đình anh B, không có lối ra đường công cộng, thì ông/bà có quyền yêu cầu và anh B có nghĩa vụ phải dành lối đi cho gia đình ông/bà. Việc đền bù sẽ do các bên thỏa thuận. Ở đây chia làm hai trường hợp.

      Trường hợp 1: nếu trong Giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình anh A có ghi về việc dành lối đi chung hoặc ông/bà đã có thỏa thuận với gia đình anh A về việc đền bù/hoặc sử dụng lối đi không có đền bù kể cả khi chuyển giao QSDĐ cho người khác, thì khi chuyển giao nhà và QSDĐ cho anh B, gia đình A có nghĩa vụ thông báo cho anh B biết về thỏa thuận đó và anh B buộc phải biết tình trạng thửa đất mình và dành lối đi theo như đã thỏa thuận với trong Giấy chứng nhận QSDĐ đã ghi hoặc theo biên bản thỏa thuận giữa gia đình ông/bà và gia đình anh A. Nếu gia đình anh A không thông báo thì anh A có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản đền bù đó cho anh B (nếu B có yêu cầu đền bù do việc dành lối đi cho gia đình ông/bà).

      Trường hợp 2: gia đình ông/bà chỉ có thỏa thuận với ông A về việc sử dụng lối đi chung nhưng không nói đến nghĩa vụ của người thứ ba, trên Giấy chứng nhận QSDĐ, cũng không có đăng ký về việc sử dụng lối đi chung, thì gia đình anh B (người nhận chuyển nhượng QSDĐ của gia đình anh A) không bị ràng buộc vào thỏa thuận giữa gia đình ông/bà và gia đình anh A. Tuy vậy, anh B vẫn có nghĩa vụ phải dành cho gia đình ông/bà lôi đi chung và ông/bà phải hoàn trả cho anh B một khoản đền bù do hai bên thỏa thuận.

      Quyền sử dụng hạn chế đối với bất động sản liền kề là nội dung mới trong Luật Đất đai 2013, trong đó quy định cụ thể về việc “đăng ký” quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.  Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông/bà, ông/bà nên thỏa thuận với anh B về việc đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo: