Quyền của tổ chức sử dụng đất với mỗi hình thức sử dụng đất

Quyền của tổ chức sử dụng đất với mỗi hình thức sử dụng đất: giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử dụng đất

QUYỀN CỦA TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn

     Quyền của tổ chức sử dụng đất với từng hình thức sử dụng đất

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức

     Ngoài quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất quy định tại điều 166 và điều 170 Luật đất đai, quyền của tổ chức sử dụng đất với mỗi hình thức sử dụng đất quy định cụ thể như sau:

1.  Quyền của tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

1.1. Đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất

 • Không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn, không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

1.2. Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

– Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp

– Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.

– Trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất

 • Với đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, giảm
 • Với đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận mà được giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, giảm.
 • Với đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận mà được miễn tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

1.3. Đối với đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm

 • Thế chấp, góp vốn
 • Cho thuê lại theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm với đất xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Bán tài sản gắn liền với đất nếu tài sản đó được tạo lập hợp pháp theo pháp luật và hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư. Người mua phải có năng lực tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại theo mục đích đã được xác định.

2. Quyền của tổ chức sử dụng đất đối với đất được nhận quyền sử dụng đất

2.1. Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, hoặc Nhà nước cho thuê trả tiền một lần mà tiền thuê đất không thuộc ngân sách nhà nước có quyền: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp; Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

 • Trường hợp nhận chuyển nhượng và không chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Trường hợp nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần có quyền: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp; Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.
 • Trường hợp nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền thế chấp, góp vốn, cho thuê lại.

– Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất

 • Trường hợp chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp; Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.
 • Trường hợp chuyển sang hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có quyền: thế chấp, góp vốn, cho thuê lại.

2.2. Đối với đất được nhận góp vốn của tổ chức khi giải thể, phá sản

– Với hợp tác xã khi giải thể, phá sản

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền, có thu tiền, cho thuê đất do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua bán tài sản, tiền nhận chuyển nhượng có nguồn gốc ngân sách nhà nước thì Nhà nước thu hồi.
 • Đất được Nhà nước giao có thu tiền, thuê đất trả tiền một lần do mua tài sản, nhận chuyển nhượng mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc ngân sách nhà nước thì Nhà nước không thu hồi đất, được xử lí theo điều lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội thành viên.

– Tổ chức nhận góp vốn bằng QSDĐ của tổ chức do được nhà nước giao có thu tiền, cho thuê trả tiền một lần; do nhận chuyển nhượng; của hộ gia đình, cá nhân mà không phải đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm có quyền: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp; Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề quyền của tổ chức sử dụng đất Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.         

Liên kết tham khảo: