Quy định về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

Quy định về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An. Hồ sơ và địa điểm để nôp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghệ An theo quy định

 NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NGHỆ AN

Câu hỏi của bạn về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

       Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi hiện em đã nghỉ việc và muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Nghệ An thì em cần phải làm gì và đến đâu để nộp hồ sơ? Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

  Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

2. Nội dung tư vấn về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

      Bạn đang muốn biết về thủ tục và quy định nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An như sau:

2.1. Điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

       Hiện nay có không ít người lao động đang nghĩ rằng chỉ cần mình nghỉ việc ở một công ty nào đó thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không biết rằng muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 49 Luật việc làm năm 2013:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

      Như vậy, để có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần đáp ứng những điều kiện sau: Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp đơn phương chấm dứt trái quy định của pháp luật hoặc hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức hằng tháng; Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định hoặc hợp đồng có xác định thời hạn hoặc có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ bạn chưa có việc làm.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

2.2. Hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

       Theo quy định tại điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại nghị định 61/2020/NĐ-CP:

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

i) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.”

3. Sổ bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

       Như vậy, khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ lao động thương bình xã hội ban hành; giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Sổ bảo hiểm xã hội; chứng minh nhân dân.Trong khoảng thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bạn cần nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết chế độ thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

2.3. Nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghệ An

      Hiện nay trung tâm dịch vụ việc làm tại Nghệ An có địa chỉ sau:

  • 201 đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

      02383.550.056

Ngoài ra, tại Nghệ An có những điểm tiếp nhận hộ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở các huyện sau:

  • Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: 0914.759.904
  • Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An:    0971.632.199
  • Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An:    0976.405.203

      Khi đủ điều kiện hưởng thất nghiệp Bạn có thể lựa chọn một trong những địa điểm trên nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

      KẾT LUẬN: Như vậy, hiện nay để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi đáp ứng đủ điều kiện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc bạn cần nộp một bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ lao động thương bình xã hội ban hành; giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Sổ bảo hiểm xã hội; chứng minh nhân dân. Bạn có thể lựa chọn địa điểm gần nhất nơi bạn đang cư trú để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc. 

Bài viết tham khảo:

       Để được tư vấn chi tiết về nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ Anquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương