Quy định pháp luật về hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

Quy định pháp luật về hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty2 Nội dung tư vấn: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty3 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty3.1 2. Nội dung […]

Quy định pháp luật về hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty
5 (100%) 1 vote

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Câu hỏi của bạn:

     Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty gồm có những giấy tờ gì

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

     Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể sẽ phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Khi đó công ty phải nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để thông báo đến cơ quan có thẩm quyền quản lý, theo quy định tại điều 32 Khoản 1 điểm c, cụ thể:

    “1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

     a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

     b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

     c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…”

     Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong đó có thông tin về địa chỉ trụ sở công ty.

     Địa chỉ trụ sở mới đặt tại đâu là do điều kiện và sự lựa chọn của người quản lý công ty. Pháp luật quy định có hai trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính căn cứ vào nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, đó là:

 • Địa chỉ trụ sở chính vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đã đăng ký; và
 • địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

    Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc được nộp qua mạng điện tử. Điều 40 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, trong đó hồ sơ bao gồm như sau:

   1.1. Trường hợp địa chỉ trụ sở mới trong phạm vi tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nơi công ty đã đăng ký:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng công ty. Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên là của Hội đồng thành viên. đối với công ty cổ phần là của Đại hội đồng cổ đông. Đối với công ty hợp danh là của các thành viên hợp danh.
 • Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật ( Giấy ủy quyền, CMTND,…

   1.2. Trường hợp địa chỉ trụ sở chuyển sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng công ty
 • Điều lệ đã sửa đổi của công ty
 • Danh sách thành viên công ty: Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 • Các giấy tờ khác theo quy định
Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

2. Nội dung thông báo thay đổi địa chỉ công ty

     Trong hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cần phải có văn bản thông báo về việc thay đổi đó, nội dung của văn bản thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Số CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu địa chỉ trụ sở mới của công ty nằm ở tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khác với nơi công ty đã đăng ký

Lưu ý: Nơi nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp là Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp/công ty có trụ sở mới- Tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.