Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty cần những gì?

Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty cần những gì?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1  HỒ SƠ THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY2 Nội dung tư vấn:Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty2.1 1.Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp3 2.Hồ sơ […]

Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty cần những gì?
5 (100%) 1 vote

 HỒ SƠ THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY

Câu hỏi của bạn:

Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty cần những loại giấy tờ gì?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty

1.Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

“1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyếtđịnh đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).” 

     Như vậy để thay đổi số điện thoại thì doanh nghiệp cần gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty

2.Hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty

Hồ sơ để thay đổi số điện thoại của công ty cần có những giấy tờ sau:

  • Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nghiệp gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở;
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần, Hội đồng thành viên với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Chủ sở hữu với Công ty TNHH 1 thành viên;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần, Hội đồng thành viên với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Chủ sở hữu với Công ty TNHH 1 thành viên;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người tiến hành nộp hồ sơ.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ thay đổi số điện thoại của công ty, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.