Nội dung ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận

Ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính...ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính tại điểm ghi chú..xóa ghi nợ miễn giảm trên phần IV giấy chứng nhận

NỘI DUNG GHI NỢ MIỄN GIẢM NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Kiến thức cho bạn:

     Thể hiện nội dung ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận như thế nào

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Thông tư 23/2014/TT- BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nội dung tư vấn:

     Pháp luật đất đai quy định về việc thể hiện nội dung ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận

     Ghi nợ tiền sử dụng đất là quyền của người sử dụng khi được cấp giấy chứng nhận nếu như người sử dụng đất không có đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính ngay khi được cấp và có đơn yêu cầu, đề nghị. Việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính là các chính sách hỗ trợ trong đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

     Nội dung cụ thể của các thông tin trên được quy định tại điều 13 thông tư 23/2014/TT- BTNMT, bao gồm:

     Thứ nhất, quy tắc thể hiện nội dung ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận

  • Việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận; việc chứng nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy chứng nhận.
  • Trường hợp việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính không thể hiện được tại điểm Ghi chú thì thể hiện tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ của người ký vào cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.
Ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính

Ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính

     Thứ hai, nội dung thể hiện việc ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện như sau:

  •  Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà đã xác định số tiền nợ theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ, số tiền nợ bằng số và chữ) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ xác định số tiền nợ)”.

     Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà chưa xác định số tiền nợ theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ)”;

  •  Trường hợp được xóa nợ thì ghi “Đã được xóa nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được xóa nợ) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký văn bản về việc xóa nợ)”.

     Trường hợp đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính thì ghi “Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính)”;

  • Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được miễn nộp tiền sử dụng đất thì ghi “Được miễn tiền sử dụng đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được miễn nộp tiền)”.

     Trường hợp được giảm nộp tiền sử dụng đất thì ghi “Được giảm tiền sử dụng đất… (ghi số tiền hoặc phần trăm được giảm) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được giảm nộp tiền)”;

  • Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mà được miễn nộp tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê thì ghi “Được miễn tiền thuê đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được miễn nộp tiền)”.

     Trường hợp được giảm tiền thuê đất thì ghi “Được giảm tiền thuê đất… (ghi số tiền hoặc phần trăm được giảm và số năm được giảm nếu có) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định được giảm nộp tiền)”.

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Nội dung ghi nợ miễn giảm nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: