Người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không?

Người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÁN ĐẤT CÓ PHẢI NỘP THUẾ TNCN KHÔNG?

Kiến thức của bạn:

Người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP;
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, thông tư số 111/2013/TT-BTC…

Nội dung kiến thức về vấn đề người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không:

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

     Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ; Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC, người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

     Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

  • Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
  • Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.
  • Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

2. Người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không?

     Tại Tiết b.2, Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

     “b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản.”

     Ngoài ra, tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, trong đó khoản 5 có quy định:

     “5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

     Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

     …

     e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, trong trường hợp có ủy quyền chuyển nhượng bất động sản, cụ thể là ủy quyền bán đất thì người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người ủy quyền. Do đó, người được ủy quyền bán đất không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề người được uỷ quyền bán đất có phải nộp thuế TNCN không. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: