Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định pháp luật

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định pháp luật...Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu

MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU CHUNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Kiến thức cho bạn:

     Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Nhà ở 2014
  • Nghị định 99/2015/NĐ- CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở 2014

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 3 Luật Nhà ở quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

     Quy định về mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào.

     Theo quy định tại điều 126, luật Nhà ở 2014, việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; nếu như có chủ sở hữu không đồng ý bán thì những người khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật. Giá mua bán nhà thuộc sở hữu chung do các bên thỏa thuận, đối với loại nhà được Nhà nước quy định về giá thì các bên phải tuân thủ theo giá quy định đó.

     Cụ thể như sau: “Điều 126. Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

     1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

     Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật.

     2. Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.”

     Ngoài ra, việc mua bán nhà ở cũng có thể được thực hiện theo cách thức trả chậm, trả dần theo thỏa thuận của các bên trong thời hạn được ghi nhận trong hợp đồng mua bán nhà ở. Bên mua nhà ở cũng có thể trả lại nhà ở đã mua trong thời hạn trả chậm trả dần và phải được bên bán đồng ý thì hai bên sẽ thỏa thuận lại với nhau phương thức thanh lý hợp đồng. Điều 125, luật Nhà ở 2014 quy định chi tiết như sau: “Điều 125. Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần

     1. Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở; trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó, trừ trường hợp nhà ở còn trong thời hạn bảo hành theo quy định của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác

     2.  Bên mua nhà ở trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn nhà ở này với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

    Trường hợp trong thời hạn trả chậm, trả dần mà bên mua nhà ở chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp các quyền, nghĩa vụ của bên mua nhà ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà cho bên bán.

     3. Trường hợp bên mua nhà ở có nhu cầu trả lại nhà ở đã mua trong thời gian trả chậm, trả dần và được bên bán nhà ở đồng ý thì hai bên thỏa thuận phương thức trả lại nhà ở và việc thanh toán lại tiền mua nhà ở đó.”

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: