Lấn chiếm đất nông nghiệp trước 1/7/2014 có được bồi thường không?

Đất nông nghiệp lấn chiếm trước 1/7/2014 có được bồi thường không? vui lòng tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về vấn đề này

ĐẤT NÔNG NGHIỆP LẤN CHIẾM TRƯỚC 1/7/2014 CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng đất do lấn chiếm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì có được bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai hay không? Tôi xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn:

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đất nông nghiệp lấn chiếm trước 1/7/2014 có được bồi thường không qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi đất nông nghiệp lấn chiếm trước 1/7/2014 có được bồi thường không chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

1. Đất nông nghiệp lấn chiếm trước 1/7/2014 có được bồi thường không?

     Khoản 2 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 quy định:

     “2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.”

     Theo quy định trên thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng trước ngày 1/7/2004 thì sẽ được bồi thường về diện tích đất thực tế sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất.

     Như vậy, theo như bạn trình bày thì thời gian sử dụng đất trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2014 không áp dụng theo Khoản 2 Điều 77 Luật đất đai.

2. Điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất    

     Về điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013, cụ thể:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

     Theo đó, điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là cá nhân, hộ gia đình, người sử dụng đất,… có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

     Trường hợp này của bạn sẽ được áp dụng Khoản 1 Điều 75 luật đất đai. Để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì phải xem đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn vui lòng tham khảo: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Do thông tin bạn cung cấp không đủ nên chúng tôi xin được tư vấn như sau:

     Trường hợp 1: Đất của bạn sử dụng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp, khi nhà nước thu hồi đất bạn sẽ được bồi thường về đất

     Trường hợp 2: Bạn không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó khi Nhà nước thu hồi đất bạn sẽ không được bồi thường đất mà chỉ có thể được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất, tài sản gắn liền với đất…

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về câu hỏi đất nông nghiệp lấn chiếm trước 1/7/2014 có được bồi thường không. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: