Làm lại Giấy khai sinh khi bị mất

Làm lại Giấy khai sinh khi bị mấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LÀM LẠI GIẤY KHAI SINH 2 Nội dung tư vấn về làm lại Giấy khai sinh3      1. Làm lại Giấy khai sinh3.1      2. Bổ sung thông tin trong Giấy khai sinh LÀM LẠI GIẤY […]

Làm lại Giấy khai sinh khi bị mất
Đánh giá bài viết

LÀM LẠI GIẤY KHAI SINH

Câu hỏi của bạn:

     Kính gửi quý công ty!

     Hiện tôi đang làm việc tại Mỹ, cha mẹ cũng như anh em tôi hiện sinh sống có hộ khẩu thường trú tại xã MTB, huyện CL, tỉnh TG. Tôi có ý định làm hồ sơ cho mẹ và em trai tôi đi du lịch và hồ sơ cần Giấy khai sinh. Vì mẹ tôi bị mất giấy khai sinh, nhưng vẫn có CMND và hộ khẩu thường trú hợp lệ, đầy đủ ở xã MTB như trên. Mẹ tôi có lên UBND xã MTB nộp đơn xin làm lại giấy khai sinh. Cán bộ xã ở đây nói là sinh ra ở đâu thì về nơi đó làm. Xin cho hỏi cán bộ tư pháp xã ở đây trả lời như vậy là đúng hay sai? Vì theo tôi biết chúng tôi chỉ cần đến UBND xã nơi tôi thường trú mà thôi. Mẹ tôi sinh ra ở VT nhưng tất cả giấy CMND, sổ hộ khẩu đều là ở MTB, CL, TG, không còn một giấy tờ gì chứng minh mẹ tôi sinh ra ở VT, nên dù có về VT thì không biết phải làm như thế nào? Hiện mẹ tôi đã hơn 50 tuổi.

     Vấn đề thứ hai, em trai tôi đi công tác nước ngoài nhưng giấy khai sinh chỉ có năm sinh, không có ngày tháng. Em tôi có đến UBND xã xin bổ sung ngày tháng cũng như làm mới lại giấy khai sinh theo mẫu của nhà nước. Nhưng cán bộ ở đây đồng ý chỉnh sửa ngày tháng nhưng lại là bản trích lục A4 trắng đen. Việc này gây khó khăn cho em tôi khi làm hồ sơ nhập cảnh tại nước công tác, vì yêu cầu là giấy khai sinh theo mẫu, không phải bản trích lục trắng đen A4. Vì thời gian rất gấp nên tôi không biết phải làm sao làm lại giấy khai sinh cho mẹ tôi và em tôi. Xin cho hỏi cán bộ tư pháp xã trả lời như vậy đúng hay sai, trường hợp họ sai, chúng tôi phải làm sao để có thể làm lại được giấy khai sinh, vì theo cách trả lời trên, chúng tôi gần như không thể làm lại được giấy khai sinh dù thường trú họp pháp gần 40 năm.

     Xin chân thành cám ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về làm lại Giấy khai sinh

     1. Làm lại Giấy khai sinh

     Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử:

     “1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

     2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

     3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.”

     Theo đó, điều kiện để đăng ký khai sinh lại là người yêu cầu đã được đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016 và Sổ hộ tịch, bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất. Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch, sổ hộ tịch được lập thành 01 quyển theo từng loại việc hộ tịch được đăng ký, là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn.

     Như bạn trình bày thì mẹ bạn bị mất Giấy khai sinh, nhưng vẫn có các giấy tờ khác như Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hợp lệ, đầy đủ ở xã MTB; nay mẹ bạn có lên UBND xã MTB nộp đơn xin làm lại Giấy khai sinh nhưng cán bộ xã ở đây nói là sinh ra ở đâu thì về nơi đó làm. Theo quy định thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh nhưng bạn cần xác định rằng trong trường hợp của mẹ mình thì có được đăng ký lại khai sinh hay không? Mẹ bạn cần về nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để xác định về thông tin của bản thân theo Sổ hộ tịch lưu trữ; trường hợp Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì có thể về nơi thường trú thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh.

làm lại giấy khai sinh

Làm lại Giấy khai sinh

     2. Bổ sung thông tin trong Giấy khai sinh

     Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch, cụ thể gồm:

  • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
  • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
  • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

     Như vậy, theo quy định hiện nay Giấy khai sinh cần có đủ ngày, tháng, năm sinh. Việc Giấy khai sinh của em bạn chỉ có thông tin về năm sinh có thể là do sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch; theo đó, em bạn cần bổ sung thông tin hộ tịch mà không phải làm lại Giấy khai sinh khác. Khoản 13 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: “Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký”.

     Về thủ tục bổ sung thông tin trong Giấy khai sinh được quy định cụ thể tại Điều 29 Luật Hộ tịch như sau:

     “1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

     2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

     Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.”

     Theo đó, các trường hợp xin bổ sung hộ tịch sẽ được cấp trích lục thông tin, riêng đối với Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung. Việc công chức tư pháp – hộ tịch nơi em bạn đang làm thủ cấp bản trích lục khi bổ sung thông tin Giấy khai sinh là không đúng theo quy định. Nội dung bổ sung Giấy khai sinh phải được ghi vào mục tương ứng trong Giấy khai sinh và đóng dấu thể hiện sự bổ sung thông tin này.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về làm lại Giấy khai sinh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.