Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính như thế nào? Luật Toàn Quốc

Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kiến thức của bạn:

     Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

Nội dung kiến thức về giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính:

 

     Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ địa chính có giá trị pháp lý như sau:

     Thứ nhất, hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

     Thứ hai, hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

     Thứ ba, trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký để xác định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính.

     Thứ tư, trường hợp thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp lý của thông tin như sau:

  • Trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định giá trị pháp lý thông tin theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận;
  • Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định như sau:
    • Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
    • Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp.

     Trên đây là quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: