Đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu theo quy định

Tôi hiện có hộ khẩu tại phường 12 quận 10 Thành phố H thì tôi phải đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu vào ngày nào thì nộp tiền [...]

Đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu theo quy định

Câu hỏi của bạn:

     Tôi hiện có hộ khẩu tại phường 12 quận 10 Thành phố H thì khi mua bảo hiểm y tế lần đầu thì phải đóng tiền ở đâu? vào ngày nào thì nộp tiền,vào đầu tháng hay cuối tháng?.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu

     1. Đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

     Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định:

     “5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

      a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

      b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.

     Khoản 5 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định:

     “3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.”

     Theo quy định pháp luật thì tất cả mọi người đều có thể mua bảo hiểm tự nguyện, trừ những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Tuy nhiên, để dễ quản lý cho bên bảo hiểm, việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần được tiến hành theo hộ gia đình, có nghĩa là nếu bạn muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả các thành viên trong gia đình bạn cũng phải mua bảo hiểm y tế (đương nhiên trừ những người đã có bảo hiểm bắt buộc). Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người đã tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác hoặc những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà đang tạm vắng tại địa phương.

     Nơi đóng tiền bảo hiểm y tế tại đại lý bảo hiểm ở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Bạn sẽ nộp tiền bảo hiểm y tế vào ngày bạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có thể là đầu tháng hoặc cuối tháng.

Đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu

Đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu

     2. Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

     Bước 1: Bạn chuẩn bị hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện gồm:

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)
  • Danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (mẫu D01-HGĐ, 01 bản).
  • Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế (mẫu D03-TS (TN), 01 bản): Do Ủy ban nhân dân cấp xã lập;
  • Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu);
  • Bản photo hoặc bản chụp thẻ bảo hiểm y tế của những người đã có thẻ để nộp kèm theo Danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

      Bước 2: Nộp hồ sơ: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ tại Đại lý bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc cơ quan bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

      Bước 3: Nhận kết quả: Bạn nhận thẻ bảo hiểm y tế tại nơi đã nộp hồ sơ.

     Như vậy, nếu bạn mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì bạn phải đóng tiền tại đại lý bảo hiểm thuộc Ủy ban nhân dân xã phường theo phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về đóng tiền bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo