Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh theo quy định

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh theo quy định 2019 được quy định tại Điều 3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh:

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TÂY NINH

Câu hỏi của bạn về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là:

Tôi muốn tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh thì cần những điều kiện gì?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Việc tách thửa đất nói chung và tách thửa đất nông nghiệp nói riêng được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương.

     Cụ thể, điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh được quy định tại Điều 3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh:

     Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

2.1 Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất

  • Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết việc tách thửa đất;
    trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết việc tách thửa đất;
  • Các quy hoạch được phê duyệt quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất;
  • Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng nêu tại điểm a Khoản 1 Điều này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để thu hồi thực hiện dự án thì được tách thửa đất;
  • Sau 03 năm, kể từ ngày phê duyệt các quy hoạch được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng chưa có quyết định thu hồi đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

2.2 Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ sau

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

2.3 Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc lộ giới quy hoạch đường giao thông hoặc phần diện tích thuộc phạm vi lưu không kênh.

2.4 Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

2.5 Thửa đất không thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

2.6 Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2.7 Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

2.8 Thửa đất tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu, kích thước và các điều kiện cụ thể để tách thửa đối với từng loại đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai