Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ theo quy định

Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ theo quy định mới nhất 2019 được quy định tại Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TẠI CẦN THƠ

Câu hỏi của bạn về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là:

Tôi có một thửa đất tại Cần Thơ muốn tách thửa thì cần những điều kiện gì? Có gì cần lưu ý khi tách thửa đất tại Cần Thơ không?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Việc tách thửa đất được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương.

     Cụ thể, điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ

     Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ, việc tách thửa đất tại Cần Thơ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới. Thủ tục tách thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời với thủ tục hợp thửa đất và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.
Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ

Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ

2.2 Các trường hợp không áp dụng điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất

     Có thể thấy, việc tách thửa đất được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện nhất định, trong đó có điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu của các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa này.

     Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND UBND Thành phố Cần Thơ có quy định một số trường hợp tách thửa đất mà không bắt buộc phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa. Đó là:

  • Tách thửa theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Tách thửa khi thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp pháp luật.
  • Tách thửa đất đối với trường hợp hiến tặng đất cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
  • Tách thửa để phân chia thừa kế quyền sử dụng đất, thừa kế tài sản gắn liền với đất hợp pháp theo quy định pháp luật.
  • Các trường hợp người sử dụng đất đã lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền đối với thửa đất đã chia tách từ trước ngày Quyết định 05/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai