Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Điều kiện nâng lương trước thời hạn. Tôi là cán bộ ngân hàng - viên chức Nhà nước công tác từ tháng 12 năm 2007. Thành tích đạt được: [...]

Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

 

Câu hỏi của bạn:

     Tôi là cán bộ ngân hàng – viên chức Nhà nước công tác từ tháng 12 năm 2007. Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm: 2012, 2014, 2015, 2016 và Bằng khen của Thống đốc ngân hàng nhà nước năm 2015, nhiều giấy khen khác. Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và có quyết định cấp trên công nhận năm 2016. Tôi được tăng lương thường xuyên vào các năm: 2010, 2013, 2016. Vậy trường hợp của tôi có được nâng lương trước hạn không và làm những thủ tục gì? khi nào thì sẽ được tăng trước hạn?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi điều kiện nâng lương trước thời hạn tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn nâng bậc lương cán bộ công viên chức

Nội dung tư vấn về điều kiện nâng lương trước thời hạn

     1. Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

     Khoản 1 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang quy định:

     “Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)”.

      Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn nâng bậc lương cán bộ công viên chức quy định về điều kiện nâng lương trước thời hạn 12 tháng do lập thành tích xuất sắc như sau:

      Thứ nhất: Cán bộ, công chức viên chức phải đáp ứng các điều kiện để nâng lương đúng hạn như sau:

     a) Đối với cán bộ, công chức:

 • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;
 • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

     b) Đối với viên chức và người lao động:

 • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
 • Tiêu chun 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

     Thứ hai: Các bộ công chức viên chức có những bằng khen sau:

 • Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
 • Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của UBND tỉnh 2 năm liên tục, Chiến sĩ thi đua cấp Sở, cấp Phòng 3 năm liên tục;
 • Có sáng kiến cải tiến được công nhận;
 • Chủ trì đề tài, dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định, được nghiệm thu đề tài, được đánh giá ở mức khá trở lên.

      Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích khen thưởng đạt một trong các hình thức sau:

 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp Sở, cấp Phòng 2 năm liên tục.
 • Chủ trì đề tài, dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng thời gian quy định, được nghiệm thu đề tài, được đánh giá ở mức đạt.

     Thứ ba: Tỷ lệ viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị, số lượng người lập thành tích xuất sắc, tỷ lệ giữa các cấp độ thành tích đạt được trong năm.

     Theo quy định pháp luật, việc có được xét nâng bậc lương trước thời hạn hay không phụ thuộc vào các điều kiện chung và đảm bảo tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan quản lý trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị làm viêc.

     Như thông tin bạn trình bày, bạn là viên chức nhà nước bạn được trao tặng bằng khen chiến sĩ thi đua cơ sở các năm: 2012, 2014, 2015, 2016 và Bằng khen của Thống đốc ngân hàng nhà nước năm 2015, nhiều giấy khen khác. Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và có quyết định cấp trên công nhận năm 2016. Trong trường hợp bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì bạn có thể được nâng lương trước thời hạn 12 tháng. Như vậy, đến năm 2018 bạn có thể được nâng lương trước hạn.

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

     2. Trình tự nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

     Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ: Cán bộ, công chức viên chức đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại sở nội vụ tại nơi công tác. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương ký.
 • Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.
 • Bản sao thành tích xuất sắc được cấp thẩm quyền xét khen tặng (Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,…)
 • Biên bản họp xét nâng bậc lương trước hạn, biên bản kiểm phiếu tại cơ quan, đơn vị.

     Bước 2: Công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức phụ trách tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung hồ sơ đúng theo quy định;

     Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định.  Đối với diện Sở Nội vụ quản lý: phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở ký ban hành quyết định. Đối với diện do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định, Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ.

     Bước 4: Trả kết quả: Sở Nội vụ có trách nhiệm trả kết quả cho người lao động. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên điều kiện nâng lương trước thời hạn sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề điều kiện nâng lương trước thời hạn của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo