Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận năm 2019

Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận năm 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BÌNH THUẬN2 Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận:3 Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất […]

Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận năm 2019
Đánh giá bài viết

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BÌNH THUẬN

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Tôi có một thửa đất ở tại Bình Thuận muốn tách thửa để bán một phần. Tôi muốn biết diện tích thửa đất là bao nhiêu thì tôi có có thể tách bìa đỏ riêng cho người mua được?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận:

     Tách thửa đất được hiểu là việc phân chia từ một thửa đất thành nhiều thửa đất khác nhau có thể cùng một chủ sử dụng hoặc chuyển quyền cho nhiều chủ sử dụng khác nhau.

     Tuy nhiên, việc tách thửa đất phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của từng địa phương.

Cụ thể, điều kiện và diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Bình Thuận

     Khoản 1 Điều 4 Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận quy định người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng;
  • Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu tại từng Điều của Quy định này;
  • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đối với từng loại đất theo Quy định này, đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định tại từng Điều của Quy định này thì không được phép tách thửa.
  • Không thuộc các trường hợp không được tách thửa, hợp thửa theo quy định tại Điều 3 Quy định này
Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận

Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận

2.2 Diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận

2.2.1 Diện tích tách thửa đất ở nông thôn và đất ở đô thị

     Tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về diện tích tối thiểu tách thửa tại Bình Thuận như sau:

 

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Diện tích tối thiểu (m2)

60

40

Chiều rộng tối thiểu (m)

4,0

3,5

Chiều sâu tối thiểu (m)

8,0

5,0

     Diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định trên là diện tích sau khi đã trừ chỉ giới xây dựng đối với những khu vực có quy định chỉ giới xây dựng.

2.2.2 Diện tích tách thửa đối với thửa đất ở có đất vườn, ao

     Điều 7 Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định diện tích tách thửa đối với thửa đất ở có vườn, ao như sau:

  • Các thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu, kích thước các cạnh và điều kiện tách thửa đối với đất ở nông thôn, đất ở đô thị theo quy định tại mục 2.2.1
  • Khi đo đạc thực hiện tách thửa, người sử dụng đất có trách nhiệm xác định vị trí diện tích đất ở đảm bảo diện tích tối thiểu, kích thước các cạnh của thửa đất ở nông thôn, đô thị theo quy định trên; diện tích đất vườn, ao còn lại không bị giới hạn bởi diện tích tối thiểu, kích thước các cạnh khi thực hiện thủ tục tách thửa.

     Như vậy, diện tích và kích thước tối thiểu mà một thửa đất phải đáp ứng khi tách thửa đất tại Bình Thuận được xác định tùy thuộc vào khu vực mà thửa đất đó đang hiện hữu là ở đô thị hay nông thôn.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất ở tại Bình Thuận quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai