Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh theo quy định

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh theo quy định mới nhất 2019 được quy định tại Điều 5 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND, cụ thể:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TÂY NINH

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là:

Tôi muốn tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh thì cần những điều kiện gì?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh như sau

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Việc tách thửa đất nói chung và tách thửa đất nông nghiệp nói riêng được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương.

     Từ 06/05/2019, Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh có hiệu lực đã hoàn thiện quy định về diện tích tách thửa đất tại Tây Ninh. Theo đó, diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh đã được quy định tại Điều 5 Quyết định này. Cụ thể như sau:

2.1 Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo:

  • Tại các phường: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 300 m2(Ba trăm mét vuông);
  • Tại các thị trấn: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 500 m2(Năm trăm mét vuông);
  • Tại các xã: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 1.000 m2(Một ngàn mét vuông);
  • Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì được tách thửa theo loại đất ở.
Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

2.2 Những lưu ý khi tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh

Khi tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh, chủ sử dụng đất cần lưu ý những vấn đề sau đây:

2.2.1 Việc tách thửa đất nông nghiệp theo quy định mục 2.1 chỉ áp dụng đối với các trường hợp khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

2.2.2 Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thửa đất xin chuyển mục đích phải đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng; diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và việc tách thửa đất phải phù hợp với một trong các điều kiện sau:

  • Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích nhỏ hơn 500 m2(Năm trăm mét vuông) nếu được tách thửa để chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích thửa đất nông nghiệp còn lại phải lớn hơn diện tích tối thiểu so với thửa đất ở quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu so với thửa đất ở thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thửa đất;
  • Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích lớn hơn 500 m2(năm trăm mét vuông) nếu được tách thửa để chuyển mục đích 01 (một) thửa, thửa đất nông nghiệp còn lại được tồn tại theo hiện trạng. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất thì phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tách thửa theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt;

     Như vậy, khi tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện chung khi tách thửa đất thì thửa đất phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu theo quy định. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh được phân định theo địa giới hành chính và có sự khác nhau giữa các xã, phường hoặc thị trấn. Do đó, để xác định được diện tích tách thửa đất nông nghiệp là bao nhiêu cần xác định chính xác vị trí thửa đất đó hiện hữu.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Tây Ninh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai