Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ theo quy định

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ theo quy định 2019 được quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CẦN THƠ

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là:

Tôi muốn tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ có được không? Nếu được thì cần những điều kiện gì?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Việc tách thửa đất được thực hiện khi đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định chung của pháp luật và quy định riêng của từng địa phương.

     Với mỗi mục đích sử dụng đất khác nhau thì điều kiện để tách thửa cũng khác nhau. Cụ thể điều kiện và diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ được quy định như sau:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Cần Thơ

     Căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, để được cho phép tách thửa đất tại Cần Thơ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới. Thủ tục tách thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời với thủ tục hợp thửa đất và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.
Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ

2.2 Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ

     Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Cần Thơ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND như sau:

     Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt:

2.2.1 Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm
  • Phường thuộc quận: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 150 m2trở lên.
  • Thị trấn thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2trở lên.
  • Xã thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 300 m2trở lên.
2.2.2 Đối với các loại đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác
  • Phường, thị trấn thuộc quận, huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 500 m2trở lên.
  • Xã thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 1.000 m2trở lên

     Như vậy, trong nhóm đất nông nghiệp, diện tích tách thửa được phân loại theo mục đích sử dụng đất cụ thể và vị trí khu vực mà thửa đất đó hiện hữu. Với mỗi mục đích sử dụng đất khác nhau và thửa đất ở vị trí khác nhau thì diện tích tối thiểu để tách thửa cũng khác nhau. Do đó, để xác định được diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp thì cần xác định mục đích sử dụng đất và vị trí của thửa đất đó.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Cần Thơ quý khách vui lòng liên hệ tớTổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai