Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên là bao nhiêu?

Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên. Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên [..]

DIỆN TÍCH ĐƯỢC TÁCH THỬA Ở THÁI NGUYÊN LÀ BAO NHIÊU

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên

Nội dung kiến thức về diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên:

1. Nguyên tắc tách thửa ở Thái Nguyên

     Điều 6 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên quy định các nguyên tắc tách thửa ở Thái Nguyên là:

 • Diện tích tách thửa không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng
 • Diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa mà hợp với một thửa đất khác thành 1 thửa mới thì được phép tách thửa
 • Diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa mà được thừa kế thì được tách thửa
 • Diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa mà nhận chuyển nhượng toàn bộ thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa nhằm hiến, tặng cho Nhà nước thì được tách thửa
 • Đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở khi tách ra vẫn là đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở
  Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên

  Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên

2. Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên đối với đất nông nghiệp

    Điều 7 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên quy định:

     “1. Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa;

     2. Đối với đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thửa.

     3. Đối với đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách được áp dụng theo hạn mức quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 8 của quy định này.”

     Theo quy định của pháp luật, diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên đối với đất nông nghiệp là:

 • Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản không nhỏ hơn 150m2
 • Đối với đất rừng sản xuất không nhỏ hơn 1000m2

3. Diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên đối với đất phi nông nghiệp 

    Điều 8 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa ở Thái Nguyên quy định:

    “1. Đối với đất ở tại đô thị hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở thì diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

     2. Đối với đất ở tại nông thôn hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở quy định cụ thể như sau:

    a) Đất ở tại các xã trung du thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 60 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

    b) Đất ở tại xã miền núi, xã vùng cao thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 70 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

    3. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp hoặc thuộc quy hoạch sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

    4. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phần diện tích đất còn lại và diện tích đất chuyển mục đích sau khi tách thửa được xác định theo từng loại đất của quy định này.”

    Như vậy, theo quy định của pháp luật, diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Thái Nguyên đối với đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp được quy hoạch là đất phi nông nghiệp là:

 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại đô thị thì diện tích không nhỏ hơn 40m2, chiều rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m
 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại các xã trung du thì diện tích không nhỏ hơn 60m2, chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m
 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại các xã miền núi, xã vùng cao thì diện tích không nhỏ hơn 70m2, chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều dài không nhỏ hơn 5m
 • Đất sản xuất kinh doanh hoặc đất được quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh không nhỏ hơn 100m2, chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều dài không nhỏ hơn 5m

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích được tách thửa ở Thái Nguyên là bao nhiêu Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: