Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang là bao nhiêu?

Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang. Quyết định 754/2014/QĐ-UBND hạn mức giao công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa Bắc Giang [...]

DIỆN TÍCH ĐƯỢC TÁCH THỬA Ở BẮC GIANG LÀ BAO NHIÊU

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang 

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 754/2014/QĐ-UBND hạn mức giao công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa Bắc Giang

Nội dung kiến thức về diện tích được tách thửa ở Bắc Giang:

1. Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang đối với đất ở đô thị

     Khoản 1 Điều 7 Quyết định 754/2014/QĐ-UBND hạn mức giao công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa Bắc Giang quy định:

      “1. Đối với đất ở đô thị, đất ở nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp không có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 24 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 3m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 5,5 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.”

      Theo quy định của pháp luật diện tích được phép tách thửa ở Bắc Giang đối với đất ở tại đô thị là:

 • Diện tích được tách thửa không nhỏ hơn 24 m2, mặt tiền không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5,5m
 • Đối tượng áp dụng: đất ở tại đô thị, đất ven đường quốc lộ, tỉnh lộ và đất thuộc quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt
 • Đối với thửa đất sau khi tách thửa có hình thành ngõ đi chung, thì chiều rộng của ngõ không nhỏ hơn 1,5m
  Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang

  Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang

2. Diện tích được tách thửa ở Bắc Giang đối với đất ở tại nông thôn

     Khoản 2 Điều 7 Quyết định 754/2014/QĐ-UBND hạn mức giao công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa Bắc Giang quy định:

     “2. Đối với đất ở nông thôn và các trường hợp không thuộc khoản 1 Điều này thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 48 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 08 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m”

     Theo quy định của pháp luật, đối với đất ở tại nông thôn thì diện tích được phép tách thửa là:

 • Diện tích được tách thửa không nhỏ hơn 48 m2, mặt tiền không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 8m
 • Đối tượng áp dụng: đất ở tại nông thôn, các trường hợp không thuộc Khoản 1 Điều 7
 • Đối với diện tích đất tách thửa hình thành ngõ đi thì chiều rộng của ngõ không nhỏ hơn 1,5m

     Đối với những trường hợp không diện tích tách thửa nhỏ hơn diện tích được tách thửa thì người sử dụng đất chỉ được phép tách thửa khi muốn hợp thửa với thửa đất liền kề để hợp thành thửa đất mới.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề diện tích được tách thửa ở Bắc Giang là bao nhiêu. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: